Sist uke ble modulen «Rent vann til folket» montert i Newton-rommet. Modulen er utviklet i samarbeid med Vestfold Vann, og i modulen skal elever i kjemi 1 på videregående skole få en praktisk innføring i hvordan vannverkene i Norge går fram for å sikre at vannet vi har i kranen er av god kvalitet.

– Her får elevene mulighet til å få mer viten om renseprosessen av drikkevann, og gjøre forsøk de vil lære mye av, sier Thorny Andersen, som er lærer i Newton-rommet.

– Denne modulen er en miniatyrutgave av vannrensningssystemene i Gopledal og på Seierstad, og dermed får elevene en svært realistisk situasjon å trene på, sier Andersen.

Modulen som nå er montert i Newton-rommet er godkjent som undervisningsmodul av NTNU (Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet).

 

God trening

Med modulen legges det vekt på at elevene skal få gjøre analyser fra alle prosessene som er involvert, og at de skal får se hvordan dette foregår i praksis.

– Elevene vil være med å kjøre et vannrenseanlegg i miniatyr, gjøre kjemiske analyser av hver delprosess, og diskutere effekten av disse prosessene på kvaliteten til vannet. Analyser inkluderer spektroskopi for å finne fargetall, pH målinger og konduktivitetsmålinger, forteller Andersen.

Elevene vil også få gjennomføre fellingsforsøk og bli utfordret til å skissere flytskjema som beskriver prosessene i renseanlegget.

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne gjennomføre forsøk med renseprosesser for vann og gjøre rede for forurensning i drikkevannskilder.

Øke bevisstheten

Modulen i Newton-rommet er finansiert av Vestfold Vann, Brødrene Dahl og Enwa, og Jan Morten Jansen fra Vestfold vann sier at prosjektet er viktig.

– Vi er opptatt av å øke bevisstheten hos befolkningen om hvor godt vann vi har i springen. Det er minst like godt som flaskevann som kjøpes i butikker. Da er det viktig at man også kjenner til hvordan vannet blir så rent. Den viten vil vi ikke minst gi til de unge, sier Jansen.

I forrige uke var elever fra andre klasse fra Thor Heyerdahl vgs. på plass i Newton-rommet.

– Dette er spennende. En fin måte å lære om vannrensning på, og bra å se hvordan ting fungerer i praksis. Mye bedre enn bare å ha teori i klasserommet, syntes Tollef Christiansen, Jørgen Hognestad og Magnus Hansen.