Vi ser ut til å få en ny regjering bestående av to partier som driter i unge rusbrukere, og ett parti som vil prioritere høyere skatter fremfor en rusreform som vil redde liv. Vi trenger en ruspolitikk som baserer seg på kunnskap og ikke moralisme; det får vi ikke med denne gjengen. Derfor trenger vi en rusreform som senker terskelen for å be om hjelp.

Da Venstre tidligere i år la fram en historisk rusreform som gikk inn for å avkriminalisere bruk og besittelse av rusmidler, stemte Arbeiderpartiet og Senterpartiet den ned. I stedet la de fram sitt eget forslag, som går ut på å kun gi hjelp til tunge rusmisbrukere. Det Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil er å straffe deg helt til rusproblemene dine utvikler seg nok til at du fortjener deres hjelp. De begrunner dette med å si at de vil beskytte barn og unge. Men rusreformen er viktig på grunn av unge, ikke dårlig av hensyn til dem.

Vi vet at straff ikke fungerer, men bare gjør det vanskeligere å be om hjelp. Hele 40 prosent av ungdom oppgir at ambulansen ikke har blitt tilkalt når de står i en farlig situasjon knyttet til rusbruk. Som da en gutt fra Drammen skulle ta MDMA for aller første gang. Han tok altfor mye, men nektet å ringe ambulansen i frykt for å bli straffet av politiet. Han ble en del av de brutale overdosedødsfallene.

Straff er også med på å stigmatisere og skape et utenforskap. Det er viktig å huske at ikke alle som bruker rus er avhengige, mange bruker det på lik linje som andre tar seg enn øl. Folk kan ha hatt det helt fint fram til de fikk straff. Som 18 år gamle Isak, han tok livet sitt etter å ha blitt tatt for cannabisbruk. Ap og Senterpartiet er glade i å snakke om at bruk av ulovlige rusmidler må få «konsekvenser», så unge ikke tror det er greit. Men konsekvensene er 300 overdosedødsfall hvert år. Vi vet at rusmisbruk har mange bakenforliggende årsaker, blant annet traumer fra oppveksten. Som traumer fra barndommen. Arbeiderpartiet mener de skal måtte oppleve disse traumene på nytt når de blir kledd nakne av politiet og kastet på glattceller.

Jeg er lei av at Ap- og Sp-politikere skal snakke hva som er best for unge, der de sitter i sine flotte stortingsleiligheter og nipper i seg lovlige rusmidler. De er ikke på våre ungdomsfester, og vet ikke hva vår realitet er. Vår realitet er svekket tillit til helsevesenet, politiet og andre voksne rundt oss. Det er på tide å stanse et strafferegime som har herjet siden slutten av 60-tallet – det er på tide med rusreform!