Gladnyhet kan redde disse planene: – Svært gledelig

Fire år etter Bast og Co. tok initiativ til aktivitetsparken, er de nå optimistiske til at planene kan settes i gang. Og det takket være en ny pengegave.