Jeg ser i ØP for torsdag at en huseier i Bøkelia fortviler over at kommunen ikke foretar vedlikehold av gata, og at han sjøl ikke kan gjøre noen oppgradering av huset uten å risikere å tape penger. Alt dette fordi Larvik kommunestyre og jernbaneverket har gått inn for at den nye stasjonen skal legges i dette området.

Jeg tror at stadig flere ser at området i lia er svært dårlig egna for anlegg av en jernbanestasjon og trafikkterminal, både på grunn av den vanskelige atkomsten og de skyhøye kostnadene ved å bygge opp et slikt anlegg midt inne i bykjernen.

Hvis en velger å legge den nye trafikkterminalen ved Lågen eller et annet sted utafor sentrum, vil en kunne oppheve båndleggingen av sentrum, og huseierne i sentrum kan utvikle sine eiendommer uten å ha rivningsspøkelset hengende over seg.

Og husk, igjen: Det er ikke en jernbanestasjon som kan «redde» sentrum og gjøre det mer attraktivt som handelssentrum. Tvert imot vil en «venteperiode» på rundt 5 år, og en påfølgende anleggsperiode på 5–6 år virke drepende på de kundeorienterte butikkene som finnes i området.

Det er fristende å gjenta hva jeg før har skrevet: En plassering utenfor sentrum vil trolig gi en innsparing i anleggsbudsjettet på ca. en milliard kroner. Jeg tror jernbaneplanene Tønsberg-Larvik vil stå sterkere hos statlige beslutningstakere hvis en kan spare en milliard!

Det er på høy tid å la all prestisje fare, løfte blikket, og ta plassering av jernbanestasjon/trafikkterminal opp til ny vurdering. Da bør en ha et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag enn ved forrige behandling, og en bør innse at jernbanen egentlig først og fremst er til for trafikantene.