I ØP 15. oktober kan vi lese at Larvik kommune må investere et milliardbeløp for å sikre tilførselen av vann til kommunens innbyggere og bedrifter. Det er to alternativer: Å bygge nytt i tilknytning til det eksisterende vannverket på Gopledal, eller å knytte seg til det vannverket som Vestfold Vann IKS har på Seierstad.

Et foreløpig anslag viser at det vil koste 340 millioner mer å bygge eget vannverk. Og årlige kostnader ved å bemanne og drifte to vannverk må opplagt være større enn ved ett vannverk.

Da bør valget være enkelt: Larvik kommune bør slutte seg til Vestfold Vann IKS, som leverer vann til den største delen av Vestfold. I dag krysser ledningene til de to vannleverandørene hverandre, og det virker jo ikke særlig rasjonelt.