Unormalt mange døde ærfugl langs kysten vår - nå vet de hvorfor

Statens naturoppsyn har samlet inn død ærfugl for analyse. Nå har de fått svar.