Gå til sidens hovedinnhold

Ut og inn og ut med Lesten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nede ved Kjerringvik ligger et lite jorde som kalles Lesten. Et jorde som det i tidligere tider har blitt dyrket mat på. Både grønnsaker, poteter, korn og gras. Kanskje i århundrer for jordet ligger lunt til med fjellpartier rundt seg.

I 2007 ble jordet avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel. Kanskje var ikke politikerne så opptatt av jordvern da? Kanskje var de heller ikke så opptatt av trafikksikkerhet da? Uansett begrunnelse eller mangel på begrunnelse, jordet har blitt liggende uregulert, men avmerket som et framtidig boligområde i kommuneplanen. Der har det ligget fram til kommuneplanens arealdel skulle rulleres. I april i fjor vedtok formannskapet å tilbakeføre jordet til LNF-område (Landbruk, natur og friluftsformål) etter råd fra administrasjonen. Kommunen har nemlig mer enn tilstrekkelig områder avsatt til boligformål. Og Lesten ligger i et område som ikke er prioritert som framtidig boligområde.

Men et vedtak gjelder bare til et nytt vedtak er gjort. Så kommunestyret slo kontra i februar i år og tok Lesten inn igjen til boligformål med stemmene fra KrF, Frp, Høyre og Arbeiderpartiet.

I marsmøtet vedtok kommunestyret prinsipielt det motsatte da de vedtok planstrategien for kommunen. Da vedtok de nemlig å bidra til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og å vektlegge jordvern i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Vestfold og Telemark fylkeskommune mente også noe om kommunens planstrategi. I tillegg til å mene noe om jordvern så mente de ganske mye om samferdsel: sikre riktig lokalisering av nye boligområder – trafikksikker skolevei – fremme folkehelse ved å kunne gå og sykle til skolen – fortetting i eksisterende stedsstruktur – kollektivtrafikk, sykkel og gange som attraktive transportformer.

Jeg veit ikke hva flertallskameratene har tenkt med Lesten. Det eneste jeg veit er at veien til og fra Kjerringvik er både smal, svingete og lite oversiktlig. Og at det er en fylkesvei. Veien er flere steder bare 4 meter bred. Tenker politikerne at fylkeskommunen skal oppgradere veien? Eller skal utbygger gjøre det? Eller skal man slippe skolebarna fri langs veien? Det blir i alle fall ikke lett å være skolebussjåfør på strekningen til og fra Kjerringvik.

Tilbakefør Lesten til LNF og til matproduksjon! Sats på trafikksikre boligområder som ikke ligger på dyrka jord!

Kommentarer til denne saken