Fremskrittspartiet har foreslått å bygge ut vassdrag som Stortinget tidligere har gitt et varig vern. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil vurdere utbygging, og nå skal også Høyre ha sluttet seg til. Går det ikke an å stole på Stortinget?

Vassdragene som har fått varig vern er grundig vurdert, og de tilhører juvelene i norsk natur til glede for friluftsfolk, sportsfiskere, turister og ikke minst framtidige generasjoners naturopplevelser. I Larvik kommune var det på 1980-tallet en hard kamp om Dalelva med den fantastiske Trollfossen skulle bygges ut. Naturvernforbundet i Larvik protesterte, og i dag er Dalelva varig vernet.

Utbygging av Dalelva vil gi minimalt med ekstra strøm, men vil ødelegge store naturverdier. Er det noen som ser for seg å demme opp Gjende og bygge ut Sjoa? Dette vassdraget ble verna i 1973.

Det er spesielt skuffende at Høyre og Arbeiderpartiet slutter seg til forslaget om utbygging, Begge partier har tidligere hatt sterke pådrivere for å verne vassdrag, for eksempel Catrl Fr. Lowsow (H) og Torbjørn Berntsen (Ap). Så seint som i høst avviste olje- og energiminister Tina Bru kontant i Stortinget et forslag fra FrP om utbygging i verna vassdrag.

Den beste løsningen for å skaffe til veie mer elektrisitet er utvilsomt økt energieffektivisering. Flere titalls TWh kan spares.

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) er økt energieffektivisering en forutsetning for å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Dette snakker politikerne lite om.

Økt satsing på å bruke energien vi har mer effektivt må prioriteres!