Kjøpte ut eier og skroter planene: - Vi ønsker å lage et kanonprosjekt

I januar fortalte Bjørn Granerød i Alesco AS at Markedet i Stavern skal rives og området skal gi plass til 23 boliger rettet mot yngre og barnefamilier. Nå har lokale investorer tatt over prosjektet og sikter seg inn mot mer voksne beboere.