Byggmagasinet i Larvik - Kommersielt magasin

Totalleverandør av kvalitetsbygg

Siden 1986 har Helge Klyve AS livnært seg av å bygge ut Larvik. Her holder de hus den dag i dag og de har beholdt sin genuine interesse for faget.

Adresse
Bergheimveien 9, 3269 Larvik


http://www.helgeklyve.no/
Tlf: 33 11 58 44
post@helgeklyve.no

– Jeg er utdannet byggingeniør og startet i Helge Klyve AS som prosjektleder i 1999, så det er jo blitt noen år i bransjen, sier Frode Vebostad, daglig leder.

Selskapet utfører tjenester som betongarbeider, murerarbeider, tømrerarbeider, byggeledelse og tomteutvikling. De påtar seg gjerne totalentrepriser i byggeprosjekter. For deg som kunde innebærer dette en enkelt og trygg prosess, fra prosjektering til ferdigstillelse.

Vebostad trives godt med den varierte arbeidsplassen og det gode miljøet på arbeidsplassen. Selskapet har i dag 40 heltidsansatte, og de leier inn arbeidskraft når behovet melder seg. Felles for alle ansatte er en genuin interesse for faget og et felles ønske om at kundene og oppdragsgivere skal være fornøyd.

– Vi er en seriøs og profesjonell aktør som har mange oppdrag og hyggelige oppdragsgivere. Vi får positive tilbakemeldinger fra både kunder, oppdragsgivere og våre ansatte, forteller Vebostad.

Her legges det til rette for trivsel på arbeidsplassen. Dette er bare én av grunnene til selskapets suksess. Tanken er at et godt og trygt arbeidsmiljø medfører at nøkkelpersonellet ønsker å bli på arbeidsplassen. Derfor vektlegger Helge Klyve AS å tilrettelegge forholdene slik at de ansatte kan utvikle seg. Det lave sykefraværet viser at de har lykkes. 

Frode Vebostad på inspeksjon på Prosjekt Mølla Nord

Bygger for den lokale utviklingen

Selskapet har status som lærebedrift og tar årlig inn lærlinger innen byggfagene. Vebostad forteller at de i dag har fem lærlinger, hvorav to snart har tatt fagbrev. Lærlinger utdanner seg innen fagene betong og tømrer.

– Det er viktig med lærlinger. På den måten kan vi utvikle nye og dyktige fagarbeidere og vedlikeholde bransjen. Vi ser på lærlingene som egenrekruttering og kan forme dem etter våre standarder. De fleste får også tilbud om fast ansettelse hos oss etter bestått fagprøve, sier Vebostad.

Det er ikke bare kunder og ansatte som står i fokus hos Helge Klyve AS. HMS er innprentet i alle daglige rutiner. Selskapet jobber alltid etter en null-skade-visjon både på mannskap og materiell. HMS er et sentralt tema fra planleggingsstadiet ved nye prosjekter til oppdraget er utført. 

På prosjekt Øvre Verksgård er Magnus Løndal i gang med arbeidsdagen

Larvik er i full vekst, og det bygges overalt. Helge Klyve AS er involvert i mange prosjekter og er godt fornøyd med å kunne bidra til den lokale veksten. På referanselisten står blant annet det nye kjøpesenteret i Larvik sentrum, ny miljøstasjon og utlastingslager for Asko og nye lokaler for Leif Hübert på Ringdalskogen.

Selskapet jobber tett med Fritzøe Eiendom, hvor Helge Klyve AS blant annet står for ombygging av Mølla og den nye bilbutikken for Bertil O Steen.

Nå har de akkurat overlevert 32 leiligheter på Sanden og startet opp på 19 nye leiligheter på Sanden Bygge.

– Vi har bygd omtrent alt, fra barnehager, skoler, industrianlegg, boliger og idrettshaller. Vi har høy fagkompetanse som gjør det mulig å påta oss alle mulige oppdrag, forteller Vebostad. 

Den erfarne byggingeniør forteller at selskapets suksess også skyldes at de hele tiden har vært i forkant av den faglige utviklingen. Dermed kan de også være gode rådgivere for oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

I mer enn 25 år har Helge Klyve AS levert kvalitetsbygg i Larvik og omegn. Selskapets dyktige håndverkere er stolte av faget sitt og det synes i arbeidet som utføres.

Nå ser de frem til å være med på den lokale utviklingen i mange år til! 

Helge Klyve AS

• Selskapet Helge Klyve AS ble etablert i 1986 i Larvik, hvor vi holder hus den dag i dag.

• Vi har gjennom alle år hatt fokus på å framstå som en seriøst og profesjonell aktør, en holdning som er innbakt på alle nivåer i bedriften.

• Samtidig har vi alltid vært i forkant av den faglige utviklingen, og har således kunnet framstå som gode rådgivere for våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

• Gjennom hardt arbeid og høy fagkompetanse har vi utviklet organisasjonen, og gradvis vokst både i størrelse og omsetning. I dag er vi cirka 30 ansatte, alle med en genuin interesse for faget – og med et felles ønske om at du som kunde og oppdragsgiver skal bli fornøyd.

• Vi har status som lærebedrift og tar årlig inn lærlinger innen byggfagene. Bedriften ser det som en samfunnsoppgave å utvikle nye, dyktige fagarbeidere til bransjen, samt at det gir oss nødvendig egenrekruttering.

• HMS-arbeidet har høy prioritet i våre daglige rutiner, og vi jobber alltid etter en null-skade-visjon både på mannskap og materiell. Helt fra planleggingsstadiet ved nye prosjekter er HMS et sentralt tema.

• Et godt og trygt arbeidsmiljø er også et viktig suksesskriterium for å beholde nøkkelpersonell, derfor forsøker vi legge forholdene til rette for et utviklende og trivelig arbeidsmiljø. Vi kan vise til lavt fravær, som er den beste indikasjonen på at de ansatte trives på jobb.

• Vi har også et sterkt miljøfokus i bedriften, og er i gang med prosessen for å kunne titulere oss som miljøfyrtårn.