Byggmagasinet i Larvik - Kommersielt magasin

Det er høyt trykk i våre anlegg

Vekos AS startet med å levere høytrykk vanntåke slokkeanlegg til det maritime. Noen år senere gikk de i land, og sørger nå for brennsikkerhetstiltak i bygninger over hele landet. Selskapet leverer både stasjonære høytrykk vanntåke slokkeanlegg og mobile høytrykk vanntåke slokkeanlegg.

Adresse
Skreppestad Næringspark, 3261 Larvik


http://www.vekos.no/
Tlf: 33 14 00 20
vekos@vekos.no
Følg oss på Facebook!

Vekos AS ble etablert i 1993, og hadde fokuset rettet mot det maritime markedet hvor de leverte høytrykk vanntåke slokkeanlegg. Tidlig på 2000-tallet begynte de å satse på det landbaserte markedet. I dag er de markedsledende i Norge på sitt felt.

– I 2003 ble vi invitert til å finne en løsning i Tollbugata i Oslo, som er en del av Stortinget. Her skulle vi installere høytrykk vanntåke slokkeanlegg. Etter dette begynte vi med mer og mer landbasert installasjon, forteller Erlend Høydalsmo.

Stasjonære høytrykk vanntåke slokkeanlegg er et alternativ til tradisjonelle sprinkleranlegg. De bruker betydelig mindre vann, og som en følge av dette er rørsystemene som benyttes også betydelig mindre.

Disse anleggene egner seg spesielt godt til brannbeskyttelse i museer og andre bygg hvor man frykter vannskader ved brannslokking og verneverdige bygninger hvor inngrepet ved montering av brannslokkingsanlegget må minimeres. Bygninger som hoteller og kontorbygg, hvor estetikk er av spesiell betydning, benytter seg også ofte av dette anlegget.

– En stor del av vår kundemasse er 1890-bygårder, spesielt i Oslo. I slike bygårder er tilgjengelig vannmengde begrenset, så da er stasjonære høytrykk vanntåke slokkeanlegg meget bra. Det samme gjelder i bygg hvor brannfaren er spesielt høy, forklarer Høydalsmo.

At anlegget fungerer fikk Vekos AS bekreftet da de ble belønnet med Brannvesenets Honnørpris i 2012. Prisen ble utdelt for godt utført brannsikkerhetstiltak i bygården i Lindgårdsgate 4 i Oslo.

Høydalsmo legger til at dette var den første 1890-gården de installerte anlegget i. Utførelsen og produktet medførte meget god omtale, som resulterte i en rekke flere oppdrag. Frem til nå har Vekos AS levert i overkant av 150 faste slokkeanlegg rundt om i landet. De har installert rundt 40 000 vanntåkedyser både på skip og i bygninger. 

Harald Riis Nilsen (t.v.) og Erlend Høydalsmo er i full gang med prosjektering av brannslokkingsystemer.

Q1 gir mange fordeler

Vekos AS har også levert 300 mobile vanntåke slokkeanlegg, Q1, på landsbasis. Disse er utviklet med tanke på å beskytte personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv ved et branntilløp.

Q1 leveres ferdig med detektorer som føler både på varme og røyk. Det gir rask aktivering og rask begrensning/slukking av brann.

I Norge er det rapportert 14 branntilløp som har blitt slukket av Q1-Mobilt vanntåkeanlegg. Ingen omkomne eller skadde i disse brannene.

Det er mange fordeler med Q1: De gir effektiv brannbeskyttelse, er enkelt å installere, gir minimal skade på omgivelsene, enkelt å vedlikeholde og har lav totalkostnad.

– For noen år siden installerte vi et mobilt anlegg i Trondheim etter at det ble satt fyr på et boligkompleks. Skadeomfanget var på 11 millioner. Etter at vi installerte mobilt anlegg ble det nok en gang satt fyr på boligkomplekset. Men denne gang var skadeomfanget "bare" på 16 000, sier Høydalsmo. 

Vekos AS leverer vanntåke slokkeanlegg og det mobile høytrykk vanntåke slokkeanlegget Q1.

Hvordan virker høytrykk vanntåke?

En brann kan bare brenne dersom alle sidene i branntrekanten er tilstede. Dersom man fjerner en av sidene, vil alle brannslokkesystemer virke.

Et tradisjonelt sprinkleranlegg virker ved å kjøle ned brannen, mens gasser som CO2 kveler brannen ved å fjerne oksygenet.

Vanntåke virker både ved å kjøle brannen ned, og ved å kvele brannen når vanntåken omdannes til damp. Vanntåke angriper derfor brannen fra to sider.

Vanntåke er millioner av ørsmå vanndråper, som lages ved å bruke høyt trykk til å presse vannet gjennom en dyse. Disse vanndråpene fordamper hver for seg, mye raskere enn store dråper, ved kontakt med varme (brann). På denne måten opptas energien i brannen raskere enn ved tradisjonelt sprinkleranlegg. Dette kjøler brannen kraftig.

Når vanndråpene fordamper, utvider de seg cirka 1700 ganger. Dette fortrenger oksygenet, og brannen kveles.

Resultatet er at vanntåke slokker en brann ved å bruke 10-15 prosent vann i forhold til de tradisjonelle sprinkleranleggene. 

Vanntåke er millioner av ørsmå vanndråper, som lages ved å bruke høyt trykk til å presse vannet gjennom en dyse.

Et trygt valg for å sikre boligen

I tillegg til Høydalsmo, som jobber som salgs- og markedssjef, består Vekos AS av 15 medarbeidere, fordelt på ni montører, to serviceteknikere, en som jobber med prosjektering, en prosjektkoordinator, en teknisk ansvar og en daglig leder.

– Per i dag har vi ingen lærlinger, men vi jobber med å få til en lærlingordning. Vårt fag er jo begrenset, så det er vanskelig å få en komplett utdannelse hos oss. Nå jobber vi med å få til et samarbeid med lokale rørleggerfirmaer slik at vi kan få en lærling som kan lånes ut til rørleggerne. Dermed kan lærlingen ta fagbrevet, sier Høydalsmo.

Med en stor oppdragsmengde, søker Vekos AS nå etter nye medarbeider. De ønsker nå "reisende montører", som innebærer at montørene må være villig til å reise på kryss og tvers av landet, og være borte i flere uker av gangen.

Kundemassen består i hovedsak av sameiere, boligbyggelag og det offentlige. Flere byggmestere benytter seg også av Vekos AS, spesielt på prosjekter som inkluderer rehabilitering der det er behov for et slokningsanlegg hvor det er begrenset vanntilførsel.

Vekos AS har bygd opp et solid navn og rykte. Fornøyde kunder står høyt på prioriteringslisten, og de følger opp hver kunde fra start til slutt på hvert prosjekt. Oppfølging er også en prioritert, og de er tilgjengelig ved utrykning eller henvendelser på telefon om det oppstår problemer.

Det startet med brannslokkingssystemer på passasjerskip. I dag er Vekos AS et landbasert selskap, men de påtar seg fortsatt noen oppdrag for installering av anlegg på passasjerskip. I tillegg utfører de utvidelse av eksisterende anlegg for tidligere kunder.

Når det kommer til å beskytte bygningene mot brann, er Vekos AS det trygge valget!

Vekos AS

• Vekos AS er markedsledende i Norge på høytrykk vanntåke slokkeanlegg.
• Siden år 1993 har vi levert høytrykk vanntåke slokkeanlegg til passasjerskip og senere i bygninger.
• Blant annet er flere hurtigruteskip beskyttet med høytrykk vanntåke slokkeanlegg levert av Vekos AS.
• I 2003 ble deler av det norske Storting beskyttet med et høytrykk vanntåke slokkeanlegg. Dette anlegget ble levert av oss, og ble vårt første på land.
• Per i dag har vi installert ca. 40 000 høytrykk vanntåkedyser både på skip og i bygninger.
• Over 100 høytrykk vanntåke slokkeanlegg er levert og montert av Vekos AS, fordelt over hele Norge.
• Vi leverer både stasjonære høytrykk vanntåke slokkeanlegg og det mobile høytrykk vanntåke slokkeanlegget Q1.
• Vekos AS innehar sentralgodkjenning.