Byggmagasinet i Larvik - Kommersielt magasin

Gir nytt liv til gamle boliger

Helt siden 1948 har Boligbyggelaget Usbl hatt som mål å skape bolyst og trygghet i hverdagen for sine medlemmer. En viktig del av jobben er å bistå borettslag og sameier med vedlikehold og oppgradering. Med Usbl får gamle boliger nytt liv!

Adresse
Rådhusgata 24, 3211 Sandefjord

Åpningstider
Mandag – fredag: 08:30 – 16:00


https://usbl.no/
Tlf: 22 98 38 00
usbl@usbl.no
Følg oss på Facebook!

Usbl er Norges nest største boligbyggelag. De har i dag over 100 000 medlemmer og forvalter 1600 borettslag og sameier over hele Østlandet.

Ambisjonen til Usbl er å tilby en helhetlig boopplevelse for sine medlemmer og være en komplett samarbeidspartner for boligselskapene. Kort sagt – alt de gjør skal gjøre hverdagen enklere for alle. 

Helt siden starten i 1948 har Usbl bygget alt fra urbane blokkleiligheter til koselige rekkehus i skogkanten. For å opprettholde livskvalitet og bolyst, er det helt nødvendig med en god forvaltning av bygningene.

Foruten forretningsførsel er Usbl spesialister på vedlikehold og oppgradering av bygninger og uteareal. Usbl Prosjekt er en egen avdeling i boligbyggelaget som tilbyr prosjektadministrative tjenester fra start til slutt i alle typer prosjekter.

Totalt har Usbl Prosjekt drøyt 40 medarbeidere over hele Østlandet. Vidar Brudal er avdelingsleder for Usbl Prosjekt Vestfold, som består av åtte prosjektledere fordelt på kontorer i Sandefjord og Horten. Han forteller om en avdeling i vekst.

– Vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester og vi har etter hvert fått et stort nedslagsfelt. Kundene er ikke bare borettslag og sameier tilknyttet Usbl, men også kommuner og private utbyggere, forteller Brudal.

Usbl Prosjekt Vestfold er borettslagets viktigste støttespiller i små og store rehabiliteringsprosjekter. Her er avdelingsleder Vidar Brudal foran Diskosveien 9 i Sandefjord.

Borettslagets viktigste støttespiller

Usbl Prosjekt består av fagfolk med lang erfaring innen vedlikeholdsplanlegging og prosjektledelse. De hjelper med å utarbeide tilstandsvurderinger av bygningsmassen og annen byggteknisk rådgivning.

– Vi tilbyr alt innen rådgivningstjenester i forhold til nødvendig vedlikehold og rehabilitering. Basert på jevnlige befaringer kan vi bistå styret med å sette opp en plan for hva som bør oppgraderes, når det må gjøres og til hvilken kostnad, forteller Brudal.

En viktig del av jobben til Usbl Prosjekt er også innhenting av priser fra ulike entreprenører og andre leverandører. Deretter sørger de for at alle blir vurdert på samme grunnlag og at riktig firma blir valgt basert på riktige kriterier, før kontrakt tegnes mellom partene. 

– Som styremedlem i borettslaget eller sameiet er du valgt av beboere. Da er det viktig å kunne forsvare valgene som er gjort, både når det gjelder kompetanse, entreprenør og total anleggskostnad for prosjektet. Vi har strenge rutiner som skal sikre at alt er etterprøvbart. Vår viktigste oppgave er å sikre at byggherren får den kvaliteten de forventer og har krav på, sier Brudal.

Usbl tar ansvar for all prosjektadministrasjon – fra økonomistyring til HMS på byggeplass og uavhengig kontroll for å dokumentere at alt er utført i henhold til det som er prosjektert. Dermed kan byggherre være trygg på at prosjektet er i samsvar med både regelverk og god byggeskikk.

– Vi fungerer som et byggherreombud som skal sikre at alt går riktig for seg i hele prosessen. Alle borettslag og sameier som skal i gang med et prosjekt er underlagt Byggherreforskriften (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på byggeplass), som må følges til punkt og prikke. Hvis ikke risikeres bøter, understreker Brudal.

Usbl jobber målbevisst med kvalitetskontroll i sine byggeprosjekter. Her sjekker byggeleder i TKS Bygg AS, Piotr Stanislawski, at fuktighetsnivået er i henhold til gjeldende krav. 

Nye tanker på gamle tomter

Usbl Prosjekt Vestfold har lang erfaring med både små og store rehabiliteringsprosjekter. Blant de største de senere årene er Diskosveien 9, som er eid av Sandefjord kommunes boligstiftelse. Opprinnelig besto bygget av 20 omsorgsboliger for utleie, som i sin tid ble bygget på 70-tallet.

– Bygget hadde et stort behov for oppgradering. Ofte kan en totalrenovering av bygningsmassen være uforholdsmessig kostbart. I dette prosjektet, som utelukkende besto av utleieliligheter, valgte vi derfor bokstavelig talt å tenke nytt, sier Brudal.

Det ble besluttet å rive det eksisterende bygget, og i stedet prosjektere et helt nytt bygg bestående av 36 toroms leiligheter på rundt 50 kvadratmeter. Målet var å bygge nye, moderne omsorgsboliger tilrettelagt med blant annet heis og mulighet for installasjon av teknologiske løsninger som sengevakt og fallvakt i fremtiden.

Boligstiftelsen eier leilighetene, men Sandefjord kommune står fritt til å leie ut til de som har behov. Det moderne bygget er prosjektert med to heiser og har etablert vannbåren varme fra egen brønnpark. Diskosveien har sentral beliggenhet ved Bugården med nærhet til blant annet turområder, parkanlegg og idrettsbaner.

Hele prosjektet er finansiert med tilskudd fra Husbanken og lån fra andre banker, med kostnadsramme på totalt 93 millioner. USBL Prosjekt har vært sterkt delaktig hele veien – fra regulering til offentlig anbudsbeskrivelse og prosjektering. Videre har de stått for både prosjektledelse, kvalitetskontroll og dokumentasjon av HMS.

Rivningen startet i begynnelsen av januar 2019, og bygget skal etter planen stå ferdig i august 2020. Prosjektet er tegnet av KMS Arkitekter, i sterk konkurranse med to andre firma.

– Vi arrangerte en konkurranse der tre arkitektfirma fikk muligheten til å komme opp med hvert sitt forslag til løsning. Det ble ikke gitt noen bestemte føringer, noe vi synes var en spennende løsning for denne typen prosjekt, mener Brudal. 

Diskosveien 9 før rivingen. 
Slik vil bygget se ut når det står ferdig i august 2020. 
Diskosveien 9 er tegnet av KMS Arkitekter, og vil bestå av 36 nye omsorgsboliger for utleie. 

Boligbyggelaget Usbl

  • USBL er et av Norges største boligbyggelag, med 11 avdelingskontorer og 230 medarbeidere.
  • Vi bistår over 1 600 borettslag og sameier med både økonomisk, teknisk og juridisk rådgivning. Vi har også over 500 boliger til leie.
  • Vi har i dag over 100 000 medlemmer! Disse har forkjøpsrett på en mengde boliger på Østlandet, og over 90 000 boliger i de mest sentrale områdene i Norge gjennom Storbysamarbeidet.
  • Helt siden 1948 har vi bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer, og i dag bygger vi alt fra urbane leiligheter til koselige rekkehus i skogkanten.
  • Med vår mangeårige erfaring og solide kompetanse gir vi deg den tryggheten både boligselskaper og medlemmer trenger i hverdagen.