Justisminister Monica Mæland (H) har ønsket å utrede framtiden til Utrykningspolitiet (UP), noe som kunne ført til nedleggelse, men dette settes på hold.

– Det var aldri særlig aktuelt å gjøre store endringer. Det er like greit å slå fast at UP skal bestå, slik at vi slipper mer uro, sier Høyres Petter Frølich, nestleder i justiskomiteen, til NTB.

Han sier regjeringen med utspillet ønsket å signalisere at man i fremtiden kan se på dagens organisering. Samtidig erkjenner han at det har vært mye diskusjon knyttet til politireformen som helhet. Utrykningspolitiet har godt av å få ro etter en turbulent tid, mener han.

– Godkjentstempel

Arbeiderpartiet er fornøyd med at UP skal bestå.

– Det var en åpning i meldingen for å legge ned Utrykningspolitiet. Men det vil ikke skje. Alle partiene i komiteen er enige, og det er jeg glad for, sier komitéleder Lene Vågslid (Ap) til VG.

Justiskomiteen på Stortinget la tirsdag fram innstilling i politimeldingen, som gir en statusoppdatering av politireformen.

De store linjene i meldingen fikk flertallets tilslutning. Høyre mener innstillingen viser at reformen har fått godkjentstempel.

– Til tross for mye krangel og storm har flertallet sluttet seg til 95 prosent av reformen, sier Frølich.

– Dette er tegn på at reformen – tross krigsoverskriftene – har fungert, sier han.

Gjenåpner politiarrest

Opposisjonen har likevel samlet seg om endringer og presiseringer på noen punkter:

* Politiarrester som er nedlagt i forbindelse med politireformen, skal gjenåpnes der hvor man bruker uforholdsmessig mye tid på transport.

* Komiteen ber regjeringen om å sørge for at alle politidistrikter setter i verk tiltak for å bekjempe gjengkriminalitet.

* Komiteen foreslår at det føres en fullstendig oversikt over alle drap som blir begått i Norge.

* Et digitalt våpenregister skal på plass i Brønnøysundregistrene, forvaltning legges til Mosjøen.

Vraker lensmann

Det ble ikke flertall for å bevare tittelen lensmann. Forslaget om å endre kom som følge av Stortingets beslutning i 2019 om å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler i statlige yrker.

Bare Senterpartiet og Frp stemte for å skjerme tittelen, skriver Nationen. Dermed blir «lensmann» erstattet med «politiavdelingsleder».

– Nå mister vi et ord som har en nasjonal forankring gjennom 900 år, sier justispolitisk talsperson Jenny Klinge (Sp) til avisen.