Rett ut sagt ville dette vært en så samfunnsøkonomisk viktig investering at man burde tatt av oljefondet og bare gjort det hele ferdig så fort som mulig.

Dessverre er ikke dagens politikere like fremsynte og i besittelse av samfunnsøkonomisk forståelse som våre forfedre var, som brukte den gang to statsbudsjett på å bygge Bergensbanen. En investering som har betalt seg selv mange ganger i årenes løp. Det vil også investeringen i dobbeltspor raskt gjøre.

Men dette vil presse seg fram etter hvert. Da Sørlandske Hovedvei i sin tid ble bygget så ingen for seg behovet for 4-felts E18. Men det presset seg fram og kom / kommer til slutt. Det samme vil skje med dobbeltsporet jernbane fra Lillehammer til Skien og Halden. Det vil presse seg fram og komme til slutt.

Pendlere fra Larvik, Sandefjord og Tønsberg vil være i Oslo på 45–60 minutter. Boligpresset fra Oslo vil bre seg sørover og øke presset på behovet for dobbeltsporet jernbane for pendling mot Oslo.

Og i mellomtiden er usikkerheten der i Larvik hva som vil skje og når, og legge en klam jernhånd over all investeringsvilje til å investere i og utvikle Larvik sentrum. Det hadde vært så deilig med politikere som hadde en samfunnsøkonomisk totalitetsforståelse, og ikke bare øyne for suboptimaliseringer uten å se og forstå helheten.

Nå må alle våre lokale politikere fra alle partier slå seg sammen og kjempe for å få ferdigstilt dobbeltsporet jernbane så fort som mulig.