Gå til sidens hovedinnhold

Utskiftningsloven 200 år – finnes det kart fra Vestfold?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kanskje har du unik utskiftningshistorie hengende på veggen eller liggende i skuffen. Vi jakter på gamle utskiftningskart fra perioden 1821 til og med 1858 fra Vestfold. På landsbasis finnes det kun noen få kart i offentlige arkiver. Så langt har vi kun 50 kart. Vi har funnet ett fra Vestfold, men kanskje er det flere? Kartet over Fossane i Våle er fra 1858 og er laget av Landmåler Julin, som før øvrig var amtbeskikket utskiftningsformann fra 1861 til 1865.

Utskiftning eller jordskifte som det kalles i dag har lange tradisjoner i Norge. De første bestemmelsene om visse former for utskiftning går tilbake til Frostatingsloven og Gulatingsloven. Den første særskilte utskiftningsloven som gjaldt for hele landet fikk vi i 1821. Utgangspunktet var at utskiftning av sameie og teigblanding skulle løses i minnelighet av partene selv. Kom de ikke til enighet kunne forlikskommisjonen behandle saken og hvis dette ikke lyktes kunne sorenskriveren og fire oppnevnte skjønnsmenn gjennomføre utskiftningen. Med denne ordningen blir jordskiftevirksomheten plassert innenfor domstolsystemet slik det er den dag i dag. At jordskifte i sin helhet foregår innenfor domstolene er unikt verdenssammenheng. Norge er eneste land i verden med slik organisering.

Etter utskiftningsloven av 1821 måtte partene selv bekoste eventuell kartlegging av området. Det ble ikke stilt krav om at det skulle lages kart. Det er kun et fåtall kart som er laget i den perioden denne utskiftningsloven gjaldt. Kartlegging var kostbart, og vi har foreløpig lite kunnskap om i hvilke tilfeller det ble laget kart. Det er nærliggende å tro at kartene ble laget der eiendomsforholdene var kompliserte eller der det var verdifulle ressurser som skulle deles eller omformes.

Kartene ble ikke systematisk arkivert, og vi antar at mange kun er i privat eie. Noen ganger står det skrevet på kartet at det er et utskiftningskart, andre ganger er betegnelsen «delekart» eller «situasjonskart». De som laget kartene på den tida, var ofte kartkonduktører og gjerne militæroffiserer. Vi vet lite om omfanget av utskiftningene på denne tida, men vi vet at det var saker i Vestfold. Spørsmålet er om det finnes flere kart.

I 1859 ble Utskiftningsvesenet opprettet, og jordskiftearbeidet ble satt i system og kart ble laget i forbindelse med de fleste utskiftningene. Dette var forløperen til dagens jordskifteretter. Oppløsningen av sameie og reduksjon av teigblanding er to sakstyper vi fortsatt har i jordskifteloven. Dette har vært «ryggraden» i jordskiftevirksomheten i 200 år. Kartene etter 1859 er tilgjengelig på nett via jordskifterettenes arkiver eller hos Arkivverket. For de som er interessert i historiske kart er dette en liten gullgruve.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.