Jeg forstår godt at saken i ØP-nett 08.03.23 vekker sterke følelser. Det er viktig for meg å understreke at den overgrepsdømte ikke har jobbet med barn og ungdommer hos Fram, og selvfølgelig heller ikke var tiltenkt en slik rolle.

Jeg mener på prinsipielt grunnlag at mennesker som har sonet sin straff i samfunnet, må få hjelp til å komme tilbake til det samme samfunnet, men jeg innser også at dette ikke bør skje verken i Fram eller andre idrettsforeninger.

Det frivillige idrettslivet har ikke ansvar for rehabilitering av overgrepsdømte. Derfor beklager jeg min underskrift på oppropet og ville ikke ha signert oppropet i dag.