Utvidelse av småbåthavner

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ifølge ØP 18. juni i år har planutvalget etter søknad fra Agnes utvikling gitt dispensasjon fra

reguleringsplanen til å utvide småbåtområdet ved Agnes brygge (Sjøparken) med 13 nye båtplasser. Søker er naturligvis svært glad for tillatelsen, og viser til at behovet for og etterspørselen etter båtplasser er stor.

For 2 år siden, i kommuneplanutvalgets møte 6. juni 2018, ble behandlet forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel foruten forslag til planprogram for de to delplanene som omfatter byene Larvik og Stavern, for perioden 2020–2032. Etter forslag fremsatt i møtet ble vedtatt med 10 mot 2 stemmer: «Det åpnes for innspill i forbindelse med tema småbåthavner.»

Invitasjonen til innspill ble senere begrenset til utvidelse av de bestående småbåtanleggene. Kommunen mottok 16 slike innspill, foruten et som gjelder nyanlegg. Jeg bistår en av forslagsstillerne. For 7 av de 16 som har ønske om flere båtplasser utgjør utvidelsen for hver av disse maksimalt 10 nye plasser.

I den videre behandlingen av saken mente kommunestyret i møtet 11. desember 2019 at kriteriene for å tillate nye båtplasser er for snevre. Kommunestyret vedtok derfor en ny innspill-runde, som også omfatter nye småbåtanlegg. Resultatet ble ytterligere 6 innspill.

Etter det opplyste har konsulentfirmaet Rambøll denne vinteren/våren på oppdrag fra kommunen konsekvensutredet innspillene. Noen «der ute» forventet at kommuneplanutvalget ble invitert til å påbegynne behandlingen før sommeren. For det vil jo fortsatt være mye som gjenstår: Kommunestyret skal behandle utlegging til offentlig ettersyn, regionale myndigheter og andre berørte skal høres, før kommunestyret foretar sluttbehandling som neppe kan skje før i 2021.

Kjære rådmann, les dette innlegget kun som en mild anmodning om å holde trykket oppe i det videre. Av hensyn til de som nå har valgt å få prøvd bryggeønskene sine ved planbehandling fremfor dispensasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken