Gå til sidens hovedinnhold

Våkn opp, politikere i Larvik kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har dere glemt å prioritere og utvikle et ganske avgjørende tilbud som kan bidra til å få unge folk og aktive barnefamilier til å bosette seg i kommunen? Denne store gruppen av dagens og framtidens ressurser etterspør nemlig: Har kommunen et godt barnehagetilbud i nærmiljøet?

Faktum er at arbeidslivet i stor grad nå er preget av digitale løsninger med hjemmekontor og avstand til selve arbeidsplassen. Det gjør at flere ønsker å flytte, bosette seg i et ønsket område – enten det nå er flytting til hjemkommune eller til et annet sted. Saken har allerede vært oppe i mediene, og det viser seg at denne trenden gjør seg gjeldende. Særlig er det unge familier som ønsker seg ut av større byer.

Så til sakens kjerne:

Per i dag er barnehagetilbudet i Larvik kommune en sørgelig sak!

Eksempel I: En barnehage i miljø Stavern ble fra kommunen foreslått nedlagt. Barnehagen var i høyeste grad bærekraftig, Den hadde fullt belegg, trivselen var stor og avstanden fra hjemmet var kort for disse små «forskerne». Forslaget ble møtt med et folkeopprør, der berørte og hele Stavern-samfunnet møtte på torget med fakler. Det ble holdt engasjerte taler, og fakkeltoget var langt der barn, foreldre, besteforeldre ja også oldeforeldre deltok. Leserinnlegg ble publisert i ØP der saksopplysninger og behovet for barnehagen ble fremmet. Resultat: Barnehagen ble nedlagt!

Eksempel 2: En barnehage i miljø Svarstad ble fra kommunen foreslått nedlagt. Barnehagen var også her i høyeste grad bærekraftig, der også disse små «forskerne» fikk gode vilkår for utvikling og sosial trening. Forslaget ble også her møtt med et folkeopprør, ØP var i hovedsak «stemmen» der frustrasjon, behov og brutte løfter ble fremmet. Det førte til samtaler underveis. Det ble vist til dokumentasjon på løftebrudd fra kommunens side. Resultat: Barnehagen ble ikke nedlagt!

Per i dag blir flere barn transportert over lange avstander til barnehage i annet miljø fordi det ikke finnes tilbud i miljøet der de bor. Foreldrerollen og «barnets beste» har fått et stressopplegg som gir negative konsekvenser. Flere barn faller utenfor.

Per i dag kjenner vi yngre familier som nå ønsker å bosette seg i Larvik kommune, men som er helt avhengig av at barna får tilbud om barnehageplass innen rimelig avstand til bomiljø.

Våkn opp! Legg til rette for et bærekraftig barnehagetilbud. Opprett barne- hageplasser i nærmiljøet. Det haster! Det nytter ikke verken med «Branding» eller «Byutvikling» hvis ikke yngre krefter blir møtt med et JA-svar på et avgjørende behov. Å sikre velferd i Larvik kommune, er å tenke på barnas beste deri oppvekst i en kommune som bryr seg!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.