Internettlinjene til Skagerak Fiber var mandag nede i store deler av Larvik.

– Så langt ser det ut til at vi klarer å gjennomføre valget greit, sier ordfører Rune Høiseth.

På grunn av linjebrudd i Larvik sentrum var blant annet Larvik Kommunes nettside og sentralbord nede, og også valglokalene ble rammet.

- Vi kjører i øyeblikket på en reserveløsning i valglokalene, og dermed skal det fortsatt være mulig å få stemt alle steder, sa Vilhelm Einen i Larvik kommune til ØP Nett mandag morgen.

Klokken 15.30 kunne imidlertid Einen fortelle at kommunes hjemmeside igjen var åpen, men at flere av valglokalene fortsatt kjørte på reserveløsning.

Ifølge Skagerak fiber var det en kabel i Larvik som ble gravd over som var årsaken til at rundt 700 abonnenter mistet nettforbindelsen.

Da ØP besøkte valglokalet på Nanset skole mandag formiddag gikk valget stort sett som normalt. Litt problemer hadde det vært på morgenen da man koblet seg opp, men etter at reserveløsningen slo inn skal det hele ha fungert tilfredsstillende.

- Vi har fått tilbakemelding fra 11 av våre 12 valgkretser, og reserveløsningen ser ut til å fungere godt, sier ordfører Rune Høiseth til ØP Nett.

- Ved Berg krets må man imidlertid ty til papirløsninger, men det skal være mulig å stemme der også, sier han.

Høiseth sier at hovedproblemet er at manntallet man sjekker velgerne mot ligger elektronisk.

- Det betyr at vi må registrere velgerne opp mot manntallslister på papir, noe som fører til merarbeid, sier han.

Ordføreren tror valget likevel skal få en god gjennomføring også i Larvik.

Dette er reserveløsningen

Reserveløsningen som nå brukes er basert på såkalte "Simulabokser", som gir internettilgang gjennom mobilt bredbånd fra flere leverandører.

Simulaboksene er satt ut som del av forskningsprosjektet "Robuste Nett" på Simula Research Laboratory. Målet for dette forskningsprosjektet er å øke robustheten i kommunikasjonsnettverk, blant annet gjennom å utnytte nettene til flere operatører samtidig.

- Denne hendelsen illustrerer viktigheten av å ha reserveløsninger på uavhengige nett. Larvik kommune har gjort en god jobb i å sørge for at denne reserveløsningen var på plas da den trengtes, sier Amund Kvalbein, prosjektleder i Robuste Nett, til avisa.

.