-Står prestisjen i veien for de gode alternativer?

Onsdag har ØP en stor reportasje om to stortingspolitikere fra SP som var i Larvik for «å få fart i jernbaneplanene». Her uttaler rådgiver i Larvik kommune, Jørgen Johansen, at det er bestemt hvor stasjonen skal ligge. Det er absolutt ikke sant. Det er Bane NOR, og i siste instans, Stortinget, som bestemmer. Det riktige er at Larvik kommunestyre for tre år siden gikk inn for at stasjonen skal ligge i det nåværende sentrum, til tross for at en plassering i sentrum vil rasere vesentlige deler av sentrum, legge sentrum mer eller mindre dødt i 7–8 år, og føre til minst 1 milliard kroner i merkostnader i forhold til en plassering utenfor sentrum.

Vi ser nå hvordan det har gått. Bane NOR har utsatt ombygging av denne delen av Vestfoldbanen på ubestemt tid. I denne tida er 22 kvartaler og 220 boenheter i sentrum båndlagt. Jørgen Johansen klager, helt riktig, over at det ikke skjer noe i sentrum. Men det har jo kommunen seg sjøl å takke for.

Hadde vedtaket for tre år siden gått ut på en plassering utenfor det innerste sentrum, hadde sentrum vært spart for en laaaaaang bandleggingsperiode og masse usikkerhet. Det finnes bynære arealer øst for sentrum (ved Lågen), hvor det er god plass til både stasjon og rikelig med parkeringsarealer uten å rive et eneste hus. Dessuten tror jeg at plassering ved Elveveien vil falle godt innunder det «Intercity»-begrepet som Bane NOR har brukt på sin satsing.

Det store flertall av brukerne av den nye stasjonen verken kommer fra, eller skal til, sentrum. Hvorfor i alle dager skal da stasjonen ligge i sentrum???

Bane NOR ber om forslag som kan reduserer kostnadene ved jernbaneprosjektet. Jeg tror at det suverent beste tiltaket for å få fart på planene om ny jernbane gjennom søndre Vestfold, er at kommunestyret gjør et nytt vedtak, hvor de går inn for en plassering utafor det nåværende sentrum. En besparelse på en milliard (tusen millioner!) er ei ganske bra gulrot.