Mens valgflesket kastes hit og dit over det ganske land om dagen, forsøker Sjulstad og Lardal Sp å holde både sine egne og velgernes føtter godt plantet på jorda.

De ønsker kort og godt ikke å love innbyggerne noe de med stor sikkerhet vet at de ikke kommer til å kunne holde.

– Vi slenger ikke rundt oss med valgflesk. Det blir ikke riktig med tanke på økonomien og hva vi i realiteten kan få til, sier Synnøve Pernille Tepsel (32).

– Det er selvfølgelig fristende for alle som driver med politikk å komme med en mengde gode tiltak – tiltak som sikkert vi også ville vært enige i, for vi vil jo det beste for bygda – men det blir feil når man vet at det er løgn, legger hun til.

– En kan ikke vedta et stort forretningssenter. En kan ikke vedta pol. En kan ikke vedta apotek. Her er det helt andre krefter som må på banen, fastslår Sjulstad.

Går imot moderpartiet

Én ting som imidlertid kan vedtas, og som er den desidert mest omdiskuterte saken i Lardal det siste året, er en sammenslåing med Larvik.

Ordførerkandidat (og nåværende varaordfører) Knut Olav Omholt (52) er krystallklar på at en ny og større kommune vil være bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Det er for øvrig stikk i strid med holdningene i Sp sentralt, hvor det kjempes med nebb og klør mot kommunalminister Sanners kommunereform.

– Vi ønsket oss egentlig en folkeavstemning, men forslaget ble nedstemt i kommunestyret tidligere i år. Det betyr at valget også blir en folkeavstemning. Her er det viktig med et tydelig standpunkt, og det har vi i Sp inntatt. Man kan ikke gå til valg på «kanskje», sier Omholt.

Dugnadsånd

Sp legger stor vekt på betydningen til frivillige lag og foreninger.

– Det er først og fremst menneskene i bygda som betyr noe; dugnadsånd, og alt en klarer å få til i Lardal ved hjelp av frivilligheten. Nå har vi til og med fått en frivilligsentral til å koordinere alt sammen. Den vil bli innmari mye verdt.