Enda oppmøtet var noe slunkent, var det en engasjert mengde velgere og partipolitikere som møtte opp til valgkampinnspurten lørdag. Særlig trakk folk til torget til statsminister Erna Solbergs appell.

– Dette valget handler om hvem dere skal leve med de neste fire årene. Og jeg sier «leve med», nettopp fordi lokalpolitikk er så nært, sa statsministeren til folkemengden i Larvik, før hun trakk fram saker som skolepolitikk, flyktningpolitikk og eldreomsorg.

– Det viktigste er at dere stemmer. Hvis ikke lar dere de andre bestemme, avsluttet hun.

– Kan bidra til at folk stemmer

På spørsmål om innspurten lørdag kan være avgjørende for hvem de oppmøtte velger å stemme på, var Solberg skeptisk.

– Men det kan nok bidra til at flere stemmer, presiserer hun.

Justisminister Anders Anundsen mener på sin side at mange bestemmer seg sent, og at en slik dag dermed kan ha betydning for valget.

– Tradisjonelt har vi sett at mange bestemmer seg sent i valgkampen. For dem som er i tvil, kan denne dagen ha betydning, mener han, og legger til at han, på slike tilstelninger, ofte får spørsmål om de brede temaene i politikken.

– Det handler om eldreomsorg, helsepolitikk, veier, skoler, flyktningpolitikken, og noen steder om kommunesammenslåing. De temaene går ofte igjen, sier Anundsen.

Blant de frammøtte velgerne lørdag var Petter Knutsen, som benyttet anledningen til å snakke med representanter fra samtlige partier.

– Så langt har jeg fått anledning til å snakke med en del av politikerne. Da får man også gått litt i dybden på sakene. For meg er skolepolitikk, eldreomsorg og byutvikling de viktigste sakene, så det er de tingene jeg spør om. Jeg har ikke bestemt meg for parti ennå, så for meg kan denne dagen bli veldig avgjørende, smiler han.

Takket for valgkampen

Også ordfører Rune Høiseth holdt appell på Torget lørdag. Der benyttet han anledningen til å takke for det han mener har vært en god og ryddig valgkamp.

– Det har det vært. Det har ikke vært personfokusering, fastslår han.

Høiseth understreket at det er av stor betydning for alle partiene i Larvik at tillitsvalgte tar turen til Larvik og snakker med lokalpolitikere.

– Det er viktig å få fortalt dem hva som er viktig lokalt. Flere av sakene som er viktige er også upolitiske, som sikkerhet og beredskap, der vi er enige om de store linjene. Sånn sett er det viktig å snakke sammen uavhengig av hvilket parti de representerer, sier han.