Det gjelder særlig der vi tilbringer det meste av våre liv. Vårt eget hus.

– Vi vil hive oss på den trenden vi ser nedover i Europa, hvor man ønsker en annen måte å bygge på og en annen måte å leve på. Et grønt levesett til det beste for planeten vår, rett og slett, sier ordførerkandidat Trine-Lill Klaastad (42).

Takket være ny kunnskap og teknologi er det nemlig et hav av muligheter for å få til en bosetting for det 21. århundret som ikke går på akkord med miljøet.

– Selve byggemåten, hvor huset blir bygd, hva slags energi grunnen kan gi deg, hvordan du kan utnytte vannressursene, etablering av din egen grønnsaksåker; å utvikle dette konseptet mer – og få et fortrinn der – er målet vårt.

Andrekandidat Ivar Dillan (63) trekker fram det energieffektive «plusshuset» på Ringdal som flere ganger er blitt viet spalteplass i ØP.

– Dette huset er bygd med helt konvensjonell teknologi. Ikke noe hokus pokus i det hele tatt, sier han entusiastisk.

– Og folk er åpenbart opptatt av denne måten å bo på. I Hurdal, for eksempel, blir økohusene revet bort før de er bygd. Så det er definitivt et marked der, fastslår Klaastad.

 

Kortreist mat

For Miljøpartiet De Grønne er det imidlertid, som for de fleste andre lardølinger, én sak som overskygger det meste annet foran årets valg.

Mens det store flertallet i det sittende kommunestyret har signalisert at de ønsker en kommunesammenslåing med Larvik, møter de nå motstand fra flere hold. Deriblant MDG.

– Vi må stoppe opp og spørre oss selv hva vi vil at Lardal skal være. Hvis man leser rapporter fra OECD, FN og andre, så ser man at trendene går mot mindre enheter. Vi snakker kortreist mat, vi snakker nærhet – og det er lettere å få til i et mindre samfunn, sier Klaastad.

Lærlingplasser

Partiet lover også å jobbe for flere lærlingplasser i bygda.

– Kommunen burde garantere at videregåendeelever som tar studieretninger som er rettet inn mot kommunal virksomhet – helse og omsorg, for eksempel – får lærlingplass i kommunen, slik at vi kan beholde kompetansen deres også når de er ferdig utdannet, sier Dillan.