1. Hvordan skal larviksskolen bli best i Vestfold?

– Økt lærertetthet og nærskoler. Uten flere lærere, ingen god mulighet for bedre læring. Kort vei mellom skole og hjem gjør at elevene har samme venner i skoletida og etter skolen, og kan gå sammen til skolen. Trygge elever er en forutsetning for god læring.

2. Hva vil ditt parti gjøre for å møte eldrebølgen?

– Eldrebølgen møtes med flere sykehjemsplasser og økte stillingsprosenter for helsepersonalet. Småstillinger er ineffektive, gir liten mulighet for planlegging og mindre velferd per krone.

3. Hvorfor bør, eller bør ikke, kommersielle aktører få drive sykehjem?

– Skattepengene skal brukes til velferd, ikke gå til velferdsprofitørene. Offentlig ansettelse gir tryggere ansettelsesforhold, og man unngår sosial dumping på pensjon og lønn.

4. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– En styrket offentlig sektor gir økt antall arbeidsplasser, og gjør kommunen mer attraktiv for dem som vil starte bedrifter i Larvik.

5. Hva betyr «Fjordbyvisjonen» for ditt parti?

– Ta vare på Indre havn, ikke høyhus, men parker og småbåthavn.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Mye fungerer bra i Larvik, spesielt er Larvik gode på å ta imot enslige mindreårige. Larvik kan ta imot langt flere som er på flukt, spesielt enslige mindreårige der Larvik har høy kompetanse.

7. Skal Nordbyen få lov til å utvide handelsarealene?

– Nordbyen skal ikke bygges ut mer. Prioritér sentrum.

8. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Rødt samarbeider med alle partier på sak. Frp er ett eksempel: I de fleste sakene står Frp og Rødt for motsatte syn, som flyktningspørsmål og privatisering. Men der vi er enige, som at Frostvedt bør fortsette som nærskole, jobber vi sammen på sak.

9. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Vi vil støtte den ordførerkandidaten som er imot høyhus, vil ta imot flere flyktninger og vil ha sterke, offentlige tjenester.