1. Hvordan skal larvikskolen bli best i Vestfold?

– Kvalitetsfokuset må dreie seg om bedre skoleledelse og lærerprofesjonalitet. Første skritt i riktig retning er å erkjenne at vi har et problem. Resultatene uteblir til tross for de rødgrønnes prosjekt «Kvalitet i skolen». Nå må det dreie seg om skoleledelse og profesjonalitet.

2. Hva vil ditt parti gjøre for å møte eldrebølgen?

– Vi vil at Larvik skal bli en foregangskommune innen demensomsorg. Vi vil ha en kommune som kan tilby et «skreddersydd» tilbud til den enkelte. Frp vil styrke hjemmebasert omsorg og bygge nye sykehjemsplasser. Vi vil at ansatte i omsorgssektoren skal tilbys 100 prosent stilling for å sikre brukerne kontinuitet og kvalitet på tjenestene.

3. Hvorfor bør, eller bør ikke, kommersielle aktører få drive sykehjem?

– Frp er ikke opptatt av hvem som driver sykehjemmet så lenge beboerne er fornøyd. Vi tror konkurranse er sunt når det gjelder kvalitet.

4. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Vi er i skarp konkurranse med nabobyene våre om ny-etableringer og arbeidsplasser. Derfor må vi ha en kommune som er opptatt av løsninger, som tar initiativ og som er kreativ i møte med næringslivet. Svaret på en henvendelse til kommunen skal være: «Dette skal vi få til!»

5. Hva betyr «Fjordbyvisjonen» for ditt parti?

– Larvik er unik når det gjelder nærhet til havet. Indre havn er flott og vi vil ikke tillate en utbygging som reduserer områdets attraktivitet. Fra Ula/Kjerringvik til Nevlunghavn/Helgeroa ligger perlene på rekke og rad, og vi ser hele kommunen i sammenheng.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i kommunen?

– Først må vi få fakta på bordet: Hva er vi flinke til og hva må vi bli bedre til? Det må stilles krav til den enkelte om å lære seg norsk og om å komme i jobb. Vi er ikke tjent med en naiv holdning som skaper flere problemer enn den løser.

7. Skal Nordbyen få lov til å utvide handelsarealene?

– Ja! Larvik har en betydelig handelslekkasje til nabobyene slik situasjonen er i dag. Vi må ha et sentrum med alternative og spennende nisjebutikker samtidig som vi har et konkurransedyktig og spennende kjøpesenter.

8. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeid med?

– Vi vil ha gjennomføringskraft og da er et samarbeid med Høyre og KrF naturlig.

9. Hvem bør bli Larviks neste ordfører – og hvorfor?

– Nå trenger Larvik en utålmodig ordfører med gjennomføringskraft! Det har vår kandidat Gina M. Johnsen.