Hun er i gang med lærerutdanning på Hamar, men kommer til å følge med på stor interesse på det som skjer i hjembyen.

– Hvorfor stiller du til valg?

– Fordi demokrati er viktig, og det er viktig at alle aldersgrupper tar del i lokaldemokratiet. Det burde være enda flere unge med i lokalpolitikken for å fronte sine meninger.

– Hvorfor Sp?

– Det er partiet jeg har mest like meninger med når det gjelder distrikts- og landbrukspolitikk og arealplanlegging. Jeg kommer fra gård selv, men synes ikke Sp skal bli frontet som et bondeparti.

– Hvilke saker brenner du for?

– Nærhet. Man skal ikke behøve å reise langt for å gå på skole, sykehjem eller andre lignende institusjoner. Små skoler kan være vel så bra. Langsiktig arealplanlegging, ivareta jordbruket og friluftsarealer brenner jeg for. Dette er spesielt viktig i Larvik som har så mye kyst vi må verne om og ikke bygge ned. Lærlingplasser er også viktig. At folk har mulighet til å ta den utdannelsen de vil og få lærlingplass i hjemkommune, slik at man får god kompetanse lokalt.