Det sier Erik Ness (66), ordførerkandidat for Rødt i Larvik.

I nesten 30 år har barneskolen på Frostvedt arbeidet tett med naboskolen Frøy. Men i januar 2017 er det slutt når elevene etter planen tar plass ved pultene i det splitter nye skolebygget på Torstvedt.

Men altså ikke om Rødt får det som de vil.

– Integreringen av psykisk utviklingshemmede unger med vanlige unger har vært et veldig, veldig vellykket prosjekt på Frostvedt. Det ville være helt feil å lage nye isolater, legger han til.

Samarbeidet med Frøy er imidlertid ikke det eneste argumentet for at sosialistene fra Rødt – som verken nå eller tidligere har hatt representanter i kommunestyret i Larvik – er på linje med de borgerlige i Frostvedt-saken.

– Vi er for nærskoler. Nærskoler gir trygghet, og trygghet gir læring, sier andrekandidat Henrik Schanche Johannessen (34).

Vil utjevne forskjellene

Ifølge stiftelseserklæringen arbeider Rødt for «et samfunn hvor frihet, økonomisk rettferdighet, internasjonal solidaritet og hensynet til naturen er satt i sentrum». Hovedmålet er å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge gjennom fire tiltak:

– Faste ansettelser i kommunene.

– Lavere lønn og honorarer for politikere og kommunetopper.

– Profittfri velferd.

– Gratis barnehage og skolefritidsordning.

Med 1,1 prosent av stemmene ved forrige kommunevalg håper partiet på bedre oppslutning til høsten. Lykkes man ikke med å få inn en person i styre og stell, vil partiet uansett jobbe for å bli hørt i samfunnsdebatten, påpeker Ness.

– Det er klart: Vi ønsker å gjøre mer enn bare å være vaktbikkje og spille en kommentatorrolle. Vi har høyere ambisjoner enn som så. Vi vil være de som reiser de prinsipielle spørsmålene i lokalpolitikken. Og vi skal stille dem på vegne av vanlige folk, ikke rikfolk. Vi er for Torstrand og ikke for høyhus, vi er imot privatisering av barnehager, vi er for å ta imot flere flyktninger, som vi helt klart har kapasitet til, og vi er for å bygge flere boliger for integrering av enslige mindreårige.

Stasjon utenfor sentrum

Heller ikke i jernbanesaken er partiet redd for å gå egne veier. I motsetning til både det rødgrønne flertallet og den borgerlige siden med unntak av Frp, ønsker de å legge stasjonen utenfor det som er definert som Larvik sentrum.

– Vi vil ha en plassering enten på Bergeløkka eller på Bommestad. Det mener vi vil være best for Larvik, sier Ness.

– Eksperter har konkludert med at stasjonen bør ligge sentrumsnært?

– Ja, og det mener vi både Bommestad og Bergeløkka er. Hvis man skal ha en effektiv jernbanelinje som kan bidra til en raskest mulig reise mellom ulike punkter, vil det være mest effektivt om den legges utenfor sentrum. Hit vil folk kunne komme seg like kjapt som om stasjonen lå midt i byen, og parkeringsmulighetene vil være langt bedre. Og så er det selvfølgelig et poeng at traseen ikke går gjennom Torstrand. La Torstrand få fred!

 

Vil ha mer velferd per krone

I tillegg til skole er det et bedre helse- og omsorgstilbud som står i høysetet for Rødt. – Her er Larvik fullstendig på sparebluss, sier Erik Ness.

Partiet foreslår derfor to tiltak som de mener vil kunne få stor effekt:

– Vi vil ha flere sykehjemsplasser samtidig som at stillingsprosenten for dem som jobber der blir høyere. Larvik kommune er nemlig stinn av småstillinger. Gjør vi dette, får vi mer velferd per krone.

Henrik Schanche Johannessen understreker viktigheten av å forhindre privatisering:

– På den måten går pengene til velferd, og ikke til velferdsprofitørene. Dette gjelder egentlig for både skole, helse og barnehage. Det er uansett skattepengene som går til disse tjenestene. De store velferdsselskapene har et sugerør ned i skattekassa og tar penger som burde være i systemet, ut av systemet.