– Både moren og storebroren min var aktive i Rødt da jeg vokste opp. Derfor ble det naturlig for meg å melde meg inn, sier Jonas Granerød.

Han kommer fra Larvik, og er bosatt i Sandefjord der han for tiden blir hjemmeskolert.

Nylig ble han valgt som sekretær for Larvik Rødt.

– Det er viktig at unge krefter bidrar og gir et input fra et yngre perspektiv, sier han.

– Hvilke saker brenner du for?

– Jeg synes man bør fokusere på å bekjempe rus i Larvik. Kulturtilbud for alle, kollektivtransport og skole er andre viktige saker, sier han.

Rødt Vestfold har fått spørsmål om de viktigste fylkessakene. Videregående utdanning og miljø og transport står øverst.

– Rødt vil ha maks 28 elever i klassene, 15 på yrkesfag, lovfestet lærlingplass for alle yrkeselevene og tiltak for å få flere lærlinger ut i lære. Vekk med detaljstyringa – mer tillit til lærerne, sier Jonas Granerød.

Når det gjelder kollektivtransport mener han det er viktig å sikre framdrift på tospors jernbane uten å rasere matjord og naturverdier.

– Dessuten vil vi ha buss tilbake under fylkeskommunal drift.