1. Hvordan skal larviksskolen bli best i Vestfold?

– Vi trenger å styrke lærertettheten, opprettholde nærskolene og gi lærerne tid til å være lærere. Vi må styrke innholdet i skolen framfor å bygge prangende skolebygg. Unødvendig byråkrati må fjernes fra lærernes arbeidsdag slik at de kan få mer tid til oppfølging av elevene.

2. Hva vil ditt parti gjøre for å møte eldrebølgen?

– Grunnbemanningen bør styrkes, og det bør ansettes andre enn sykepleiere/hjelpepleiere til å utføre de ikke-pasientrettede oppgavene for at pleiepersonalet skal få mer tid til brukerne. KrF vil ha aktivitørene tilbake på sykehjemmene. Flere sykehjemsplasser må prioriteres nå og planlegges for fremtiden.

3. Hvorfor bør, eller bør ikke, kommersielle aktører få drive sykehjem?

– Det viktigste for Larvik KrF er at brukerne får god omsorg og at vi får nok plasser.

4. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Larvik kommune, både ansatte og politikere, bør gjøre sitt ytterste for å være en «ja»-kommune. Vi bør søke å legge best mulig til rette både for etablerte og næringsdrivende. Samtidig må vi ha et godt bomiljø både i sentrale områder og i våre distrikter slik at vi er attraktive når folk skal velge bosted.

5. Hva betyr «Fjordbyvisjonen» for ditt parti?

– Vi bør benytte oss av de naturgitte fordelene som byen ved fjorden/havet har. Kulturelt er Indre havn en perle med masse historie fra Tollerodden til Herregården og det bør vi benytte oss av. Vi må ha gjestehavn for besøkende slik at det blir yrende liv og turistene vil stoppe i Larvik. Det må åpnes opp slik at Indre havn og sentrum blir knyttet mer sammen.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Vi vil bygge videre på det gode arbeidet som allerede er etablert i Larvik. Kombinasjonsklassen på Thor Heyerdahl vgs er et flott tiltak for de unge. Vi ønsker også flere åpne barnehager hvor både barn og foreldre kan møte norske og hverandre.

7. Skal Nordbyen få lov til å utvide handelsarealene?

– Nordbyen er en del av Larvik og bør få muligheten til å kunne være med i konkurransen overfor nabokommunene, som stadig utvider sine varehus. Avstanden mellom sentrum og Nordbyen er forholdsvis liten, og vi må utnytte synergieffekten bedre ved å samarbeide og at vi ser byen som en helhet. Shuttlebuss ned den nå fine Nansetgata er en god løsning.

8. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Vi vil samarbeide der vi får gjennomført mest mulig KrF-politikk.

9. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Det hadde vært fint med en KrF-ordfører for å få gjennomført god, balansert sentrumspolitikk.