Hun går i 10. klasse på Hedrum ungdomsskole, og er aktiv i Grønn ungdom som er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Hva gjorde at du ble engasjert i politikk?

– Man kan være frustrert over hvordan landet styres, men man kan ikke klage hvis man ikke gidder å gjøre noe selv. Jeg ønsker å kunne være med å påvirke.

– Hvorfor er du engasjert i Grønn ungdom og MDG?

– MDG har den mest dyrevennlige og miljøvennlige politikken, og det er et parti som prioriterer klimaproblematikken som berører oss på så mange måter. Man kan stemme på et parti som har veldig bra skolepolitikk, men det hjelper ikke hvis man ikke har en planet å bo på i framtiden. Selv om vi bare har én person på Stortinget, har denne ene personen fått gjennom en del saker og skapt mye debatt.

– Hva kan enkeltpersoner gjøre for å være mer miljøvennlige?

– Stemme på Miljøpartiet De Grønne! Og støtte opp under gjenbruksbutikker. Man burde også senke eget forbruk og kutte kjøttspising minst en gang i uka. MDG Larvik jobber for å bedre kollektivtransporten. Vi burde alle kjøre mer kollektivt.