Mens de borgerlige partiene har gitt uttrykk for at de ser positivt på en utvidelse av handelsarealene på Larviks største kjøpesenter, har altså Ap et helt annet syn på saken.

Hos dem er det bykjernen – med Torget som naturlig midtpunkt – som bokstavelig talt står i sentrum.

Vil ha boligløft

– Vi er veldig klare på at vi primært ønsker å satse på sentrum framfor å skulle legge til rette for enda mer handel på Nordbyen og andre steder i utkanten av byen. Vi ønsker oss et levende sentrum fullt av småbutikker og opplevelser for både innbyggere og besøkende. Det mener vi ikke er forenlig med for eksempel ytterligere utbygging av Nordbyen, sier partiets andrekandidat, Turid Løsnæs, til Østlands-Posten.

Arbeidsplasser og bosetting må heller ikke glemmes oppi det hele, minner ordfører (og ordførerkandidat) Rune Høiseth på.

– Vi har et mål om fortetting. Derfor ønsker vi å legge til rette for flere kontorarbeidsplasser og mer boligbygging i sentrumsnære områder, sier 57-åringen, som nærmer seg slutten av sin første fireårsperiode som Larviks politiske overhode.

Øst-vest-forbindelse

Det er på mange måter by- og sentrumsutvikling det aller meste handler om for Høiseth & Co i den neste kommunestyreperioden. Kanskje særlig grunnet en ny jernbanetrasé og dertil hørende -stasjon som ennå ikke har fått en endelig plassering.

I Ap er man imidlertid sikre på én ting:

– Stasjonen må være sentrumsnær, for det er der vi får framtidens utvikling i Larvik. Det er kanskje den viktigste årsaken til at vi setter så sterkt trykk på byutvikling, sier Høiseth, og fortsetter:

– Når det er sagt, henger dette nøye sammen med infrastruktur og arbeidet med å få på plass en helhetlig transportløsning med innfartsveier og den såkalte øst-vest-forbindelsen som to svært viktige eksempler. Og så ønsker vi en torstrandstunnel og å bedre boforholdene i denne bydelen, for å nevne noe.

Tjenestene viktigst

Høiseth, med bakgrunn som rådgiver i NAV, vet imidlertid at man kan snakke så mye man vil om byutvikling, kommunikasjonsplattformer, kompetanse og fjordbyvisjoner. For de aller fleste er det nemlig noe helt annet som betyr noe, påpeker han: tjenestene som kommunen tilbyr sine innbyggere.

– Derfor vil vi ha et forsterket fokus på dette framover, lover han.

 

– Må ikke bygge ned sjøfronten

Arbeiderpartiet mener grensen er nådd for boligutvikling langs sjøen.

– Det har kanskje vært bygd ut i litt for stor grad ved strandsonen, sier Turid Løsnæs, og trekker fram store prosjekter som Marius Brygge og de pågående prosjektene på Sanden og i Hølen.

Nå er det på tide å bremse opp, mener Ap.

– Vi må ikke bygge ned sjøkanten fullstendig. I våre øyne er det svært viktig å beholde de arealene som er igjen, slik at allmennheten fortsatt har tilgang til noe av den flotte kystlinjen vi har her i Larvik. Nå er nok nok, sier Løsnæs, og varsler med det at Sverre Sundstens store planer for Vadskjæret ikke vil få støtte fra den kanten:

– Utbygging der er uaktuelt.