– Vi ønsker å fjerne jernbanen og flytte den på utsiden av byen. Det vil åpne opp en verden av muligheter for Indre havn, sier Per Manvik, andrekandidat og nåværende gruppeleder for Fremskrittspartiet i Larvik kommunestyre.

Målet er å etablere en gågate fylt med kultur, mat og opplevelser som strekker seg fra Tollerodden i øst til Hammerdalen i vest. I tillegg vil partiet få på plass en gjestehavn mellom Skottebrygga og Østre brygge så fort som overhodet mulig.

Det vil ikke bare bidra til å skape liv, røre og trivsel ved en av de i utgangspunktet flotteste sjøfrontene i denne delen av landet, men også øke attraktiviteten til Larvik betydelig med hensyn til å tiltrekke seg nye innbyggere, mener Frp.

Distriktene like viktig

Både Manvik og ordførerkandidat Gina M. Johnsen er imidlertid raske med å understreke at partiet på ingen måte kun er opptatt av det som skjer i sentrum. For Frp skal vel så mye være et parti for Distrikts-Larvik.

– Indre havn er ett fokus, men vi ønsker at hele kommunen skal kunne utvikles, sier Johnsen.

Da er det to ting som er viktigere enn alt annet, skal vi tro de to Frp-toppene:

– Vi må ha tilstrekkelig med næringsarealer tilgjengelig og så er det viktig å si ja til boligbygging der folk har lyst til å etablere seg. Rett og slett en generell ja-holdning innenfor plan og byggesak.

Flere sykehjemsplasser

Eldreomsorg er et tema som i høyeste grad opptar Frp. Partiet varsler hundre nye sykehjemsplasser i kommende periode om det får viljen sin.

Gina M. Johnsen, som selv jobber som sykepleier, har som mål at Larvik skal bli en foregangskommune innen demensomsorg.

– Variasjonen blant dem som får en demensdiagnose i dag, er så stor i alder og livsstil at vi i mye større grad må skreddersy et tilbud til den enkelte. Vi har i dag unge demente som vi ikke greier å gi et godt nok tilbud. Det vil vi gjøre noe med, lover hun.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre noe med de ulovlige og uverdige forholdene for kommunens eldre som blant annet er blitt påpekt gjennom ØP den siste uka, sier Per Manvik, som mener en real oppgradering av forholdene i eldreomsorgen er fullt mulig å realisere selv i en kommune med så trange rammer som Larvik.

– Vi ønsker å omprioritere, slik at vi flytter ressurser fra ikke-lovpålagte oppgaver over til omsorg. På den måten økes ikke driftsutgiftene på lønningene, for stillingene og innsatsen er bare flyttet innenfor kommunens sektor.

 

– Galskap å legge ned Frostvedt

Frp går til valg på å omgjøre vedtaket om nedleggelse av Frostvedt skole.

– Det skal bygges en stor mengde boliger i Frostvedt-området i årene som kommer. Da kommer vi til å trenge den skolen. Nedleggelsen er galskap når vi vet at vi kan få behov for en ny, mener Gina M. Johnsen.

Frp garanterer at de vil jobbe for å bevare alle Larviks nærskoler. Deriblant Stavern skole, som etter planen skal samlokaliseres med Brunla ungdomsskole.

– Vi ønsker ikke dette, for det får nemlig en effekt: Flyttes Stavern-skolen til Brunla, vil Brunla bli bygget så stor at også Jordet skole ender opp med å bli lagt ned. Det ønsker vi ikke i det hele tatt. Vi vil ikke ha nye, store og dyre skolebygg, sier Per Manvik, før Johnsen legger til:

– Nå må vi snart innse at det er innholdet i skolen som teller – ikke hvor nye og flotte byggene er.