Det sier Lardal Høyres toppkandidat Lars Johan Røsholt (34) til Østlands-Posten.

Mens sterke krefter jobber for å unngå en sammenslåing med Larvik for den lille lågendalskommunen, har altså Røsholt & Co kommet fram til at en ny storkommune må til for at tjenestetilbudet skal kunne opprettholdes.

– Vi ser at en sammenslåing er nødvendig for å ha gode tjenester inn i framtiden, sier Røsholt, og fortsetter:

– Hvis vi ser ti år framover i tid, tror jeg uansett at vi vil være en del av en annen og større kommune, og da er det vår oppfatning at vi bør være med og påvirke prosessen nå.

Sentrumsnære boliger

Befolkningsutvikling er et annet tema som ligger partiets hjerte nær. Og de vet akkurat hvor det bør skje.

– Vi mener at Prestegårdsjordet, eller rettere sagt deler av det, bør utvikles til boligtomter. Beliggenheten er nær Svarstad sentrum, og sentrumsnære tomter er noe vi vil trenge i framtiden – uansett hva kommunen heter, sier Røsholt.

Vil ha mer næring

At næringspartiet Høyre også vil ha flere næringsetableringer i bygda vil nok heller ikke overraske mange.

– Vi vil ha flere firmaer hit. Da må kommunen jobbe mer aktivt for næringslivet, sier Røsholt.

Han mener beliggenheten er ett av flere store pluss i kampen om bedriftene.

– Vi har flotte næringsarealer for transportbedrifter kort vei fra E18. Flere av dem som holder til på Berganmoen, for eksempel, skryter veldig av plasseringen og sier den er svært gunstig for dem. Det eneste som mangler der er nye av- og påkjøringsfelt for å bedre trafikksikkerheten.

Må jobbe sammen

Videre er Høyre klare på at de ønsker å sørge godt for innbyggerne fra vugge til grav, som det heter.

– Vi er opptatt av både skole og eldreomsorg. Det er en selvfølge at vi skal jobbe for å ha en så god tjenesteproduksjon som mulig. Men skal vi få til det, må alle gode krefter jobbe sammen. Vi må trekke veksler på frivillige og pårørende slik at de kan bidra sammen med det offentlige, sier Røsholt.