Senterpartiets grunnlag i primærnæringene til tross; andrekandidat ved kommunevalget er sikker i sin sak. Etablering av såkalte næringsklynger innenfor ikke bare teknologi, men også logistikk, er veien å gå for å få arbeidsmarkedet til å blomstre i bøkebyen og kommunen den er en del av.

– Ikke misforstå meg: Innovasjon og stipender som skal bidra til dette er selvfølgelig viktig, men «førstepri» bør være de store bedriftene; det et de som skaper arbeidsplasser i Larvik, sier han, og fortsetter:

– Jotron har nå fått kontrakt med Statoil i 20 år til, mens Abax har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. Å legge til rette for dem vil gi mange flere arbeidsplasser enn et innovasjonsstipend på 100.000 kroner. Vi må ha de store lokomotivene og bygge opp under dem. Da kommer det flere små inn etter hvert som kan levere tjenester til dem igjen.

Sier nei til Frp

Senterpartiet ble stiftet i 1920 under navnet Bondepartiet, og var det andre klassepartiet i Norge etter Arbeiderpartiet. Rundt den annen verdenskrig brøt partiet de formelle båndene til bondeorganisasjonene og i 1959 ble navnet endret til Senterpartiet.

Fra 2005 til 2013 var Sp en del av den rødgrønne regjeringen i Norge, og det samme har vært tilfelle i Larvik de fire siste årene, vel å merke også med Venstre med på laget.

De danner imidlertid like gjerne flertall sammen med den borgerlige siden, påpeker ordførerkandidat Olav Nordheim. Men med ett unntak.

– Vi er villige til å samarbeide med alle, vi, bortsett fra Frp. Et slikt samarbeid ville vært helt unaturlig for oss, fastslår han.

Avviser ikke omkamp

Veien videre for larviksskolen er ett punkt hvor Nordheim & Co kanskje har mer til felles med høyresiden. Mens både Arbeiderpartiet og Venstre er åpne for å legge ned flere småskoler i årene som kommer, mener Senterpartiet at grensa er nådd for lengst.

– For at skolen skal bli bedre må den ha ro. Verken foreldre, elever eller lærere må ha det hengende over seg at «neste år kan vi bli lagt ned». Det er en håpløs situasjon for alle involverte parter. Vi ønsker, og har tro på, nærskoler, sier Nordheim.

– Hva med Frostvedt, som både Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har varslet omkamp om?

– Å legge ned Frostvedt skole er noe vi har vært imot hele tiden. Det var et galt vedtak. Omkamper er noe vi liker dårlig, men denne ser vi ikke bort fra at vi blir med på.

 

Mener Nordbyen er stor nok

Senterpartiet tror en utvidelse av handelsområdet på Nordbyen vil få store negative konsekvenser for Larvik sentrum.

– Vi er ikke begeistret for en ytterligere utbygging av Nordbyen kjøpesenter. Det ville selvfølgelig gått på bekostning av sentrum, sier Olav Nordheim, som presiserer at partiet ikke har noe imot utvidelse av handelsvirksomhet andre steder i kommunen, som for eksempel Kvelde.

– Er det fordi Nordbyen ligger for nær sentrum?

– Ja, vi tror sentrum blir skadelidende med et enda større kjøpesenter i umiddelbar nærhet, sier Even Borvik, med den vedtatte «Fjordbyvisjonen» i bakhodet:

– Hvis vi skal lykkes med denne, tror jeg vi må legge oss på denne linjen. Nordbyen er stor nok.