Det sier Larvik KrFs Olaf Holm (47) med under to uker igjen til det braker løs for alvor i landets valglokaler.

For ham og ordførerkandidat Laila Eliassen (75) er det nemlig ingen tvil: Tiden er inne for å sikre alle innbyggere i Larvik kommune en god og trygg alderdom også etter at de er blitt for skrøpelige til å ta vare på seg selv.

Tingenes tilstand i dag, slik den blant annet har framstått gjennom to artikler i ØP i forrige uke, er ikke god nok, mener de to.

Vil styrke bemanningen

– Vi står foran en kraftig eldrebølge. Det må vi ta innover oss, sier Holm, og fortsetter:

– Vi har et skrikende behov for sykehjemsplasser. Kapasiteten er sprengt flere steder slik at flere må bo på dobbeltrom. I en del tilfeller er det en eldreomsorg som ikke er de eldre verdig. Det må ikke være sånn i vårt samfunn at man omtrent må være døende for at man skal få plass på sykehjemmet. Vi må kunne ta vare på våre eldre på en bedre måte enn det.

Laila Eliassen etterlyser en verdig og stabil eldreomsorg. Men skal vi få til det, må pleiepersonalet få mer tid til å utføre de oppgavene de egentlig er ansatt for, mener hun.

– Grunnbemanningen må styrkes, det er absolutt nødvendig. Slik det er nå, springer sykepleierne og hjelpepleierne rundt og gjør «alt annet» isteden. Men dette er oppgaver som kunne vært løst av ufaglærte, fastslår hun.

KrF-toppene har valgt å møte Østlands-Posten på sykehjemmet i Kvelde; ifølge dem selve prototypen på hvordan eldreomsorgen bør organiseres i kommunen.

– Når man har folk som har bodd hele sitt liv for eksempel i Tjølling eller Kvelde, så skal de også, om de ønsker det, få lov til å ha sin alderdom i dette området. Det er noe eget ved å være i sitt eget nærmiljø, sier Holm.

Frostvedt-omkamp

Den samme tanken har partiet når det kommer til skole. Også her er det lokalmiljøet som står i høysetet.

– For ungdomsskolen og videregående er det annerledes, men barna, de skal få gå på skole der de bor, sier Eliassen, som ikke legger skjul på at de vil gjøre alt de kan for å gjøre om vedtaket om å legge ned Frostvedt skole når den nye storskolen på Torstvedtjordet står klar i 2017:

– Vi elsker ikke omkamper, men her mener vi det virkelig er på sin plass.

– Det er få saker som har skuffet oss så mye, og som vi synes er så kortsiktige, som skolestruktursaken vi har hatt i inneværende periode, sier Holm.

 

Vil gi barna en trygg oppvekst

Å gi barna en oppvekst preget av trygghet og med kristne verdier i bunn kan få stor betydning for det norske samfunnet i årene framover, mener KrF.

Partiet går blant annet inn for en utvidelse av kontantstøtten også for dem som har barn i alderen 2-3 år.

– For noen barn er det helt greit å gå i barnehage, men for andre er det kanskje slik at de finner det best om enten mor eller far er hjemme. Det ønsker vi å stimulere til, sier Olaf Holm.

Laila Eliassen mener den kristne kulturarven som KrF forfekter, har gjort Norge til det landet det er i dag:

– Dette er jeg hundre prosent sikker på. Kan vi gi den oppvoksende generasjon god kunnskap om våre kristne verdier, er jeg sikker på at toleransen overfor mennesker med en annen tro og bakgrunn også vil være større i framtiden.