Til daglig går 19-åringen andre året på optikerutdannelsen i Kongsberg.

– Hva fikk deg til å bli engasjert i politikk?

– Det var skolepolitikken som fenget mest da jeg for alvor gikk inn i politikken i 2011. Jeg innså at det er ingen andre enn meg selv som kan få fram mine meninger. Jeg meldte meg inn i Unge Høyre, fordi Høyres politikk samsvarte veldig med min tankegang. Høyre har realistisk politikk som lar seg gjennomføre.

– Hvilke saker brenner for?

– Fortsatt er skole viktigst for meg. Jeg ønsker større valgfrihet, mer individuell oppfølging og tilrettelagt undervisning av elever og at man stiller høye krav til lærerne. Dessuten skulle jeg gjerne sett at skolehelsetjenesten ble styrket i Larvik, og at man tok enda mer tak i mobbing og mistrivsel. Jeg kommer også til å jobbe for at Larvik skal bli en attraktiv by for den yngre aldersgruppa. Både med tanke på arbeidsplasser og tilrettelegging av boliger til overkommelige priser.

– Hva kan du bidra med hvis du blir valgt inn i kommunestyret?

– Med min alder vil jeg se ting fra et annet perspektiv. Jeg er selv i utdanningssystemet, og har skolegangen friskt i minne. Jeg har en yngre omgangskrets enn de fleste andre i kommunestyret, og vil kunne få med flere saker som ungdom bryr seg mer om.