Lindtvedt, med ti års erfaring fra rikspolitikken i hjemlandet Sverige, har kjempet en ensom kamp i Lardal-politikken det siste året. Mens det store flertallet i kommunestyret for lengst har bestemt seg for at en sammenslåing med Larvik vil være til det beste for den lille kommunen med sine rundt 2.500 innbyggere, er Venstre og Lindtvedt av en helt annen oppfatning.

– Jeg er overbevist om at Lardal har det best som en liten og selvstendig kommune, sier hun, og henviser til utredningen som ble klar på vårparten og som skal brukes som underlag når kommunestyret skal fatte den endelige avgjørelsen senere i år:

– I den står det ingenting om hva som blir bedre om vi slår oss sammen med Larvik. Og når det ikke står hva som blir bedre, så kan ikke vi som politikere konkludere med at det er den veien vi skal gå!

 

Hundre prosent sikker

Spørsmålet man må stille seg, mener Lindtvedt, er:

– Hvem løser utfordringene best; er det Larviks kommunestyre og administrasjon, eller er det den flotte administrasjonen og det flotte personalet vi har i Lardal som løser det best sammen med sitt eget kommunestyre? Jeg er hundre prosent sikker på at vi løser alt bedre lokalt, sier hun.

– Men utfordringene vil selvfølgelig være der uansett om vi blir slått sammen eller ikke, påpeker 44-åringen.

Varm lunsj

Skolesektoren er ett område hvor Venstres ordførerkandidat ser store muligheter – men bare om kommunen hennes mot formodning ikke skulle ende opp som en del av naboen i sør.

– Venstre ønsker en nærprodusert politikk, som vi kaller det. Jeg vet at vi har et potensial til å få til en skole som er mer innrettet mot mat og miljø. Varm lunsj, for eksempel, er et tiltak som gjør at man får flere fra byen til å flytte hit. Det er allerede et par kommuner i Norge som har startet med varm lunsj, og vi kunne vært de første sør for Oslo. Men slike tiltak vil vi ikke få til i en sammenslått kommune med Larvik.