Ikke siden 2010 har nærmiljøutvalgene i Larvik mottatt midler fra kommunen. Det merkes i lågendalsbygda et par mil nord for byen.

I fjor så man ingen annen løsning enn å legge ned hele utvalget, som har fungert som en paraply for organisasjonslivet på stedet.

– Det betyr mindre samarbeid. Muligheten vår til å kunne sitte og jobbe med saker som vi kunne løse sammen, finnes ikke lenger. Det er veldig synd, sier Holt, som har vært leder av Kvelde Vel siden 2012.

Dermed skyves enda mer av byrden over på frivilligheten. Ifølge Holt er man nå avhengig av ildsjeler og dugnadsånd for fullt og helt å kunne løse det han beskriver som kommunale oppgaver.

Legger ned mye innsats

– Kvelde er et fint sted å vokse opp, og jeg tror vi generelt har det ganske bra her. Men vi har nok blitt litt nedprioritert de siste årene, sier han, og utdyper:

– I Kvelde Vel er vi skuffet over ikke å få mer støtte fra kommunen for å gjøre en jobb som faktisk burde vært gjort av kommunen. Uten innsatsen fra ildsjelene hadde vi ikke kunnet gjøre det vi gjør både på kommunale lekeplasser og for å få bygda til å se bra ut, sier Holt, og understreker at både vellagsmedlemmer og private legger ned mye viktig innsats i bygda.

Foran årets valg har 37-åringen selv kastet seg inn i lokalpolitikken. Han er å finne på 18. plass på Høyres kandidatliste.

– Jeg anser det ikke som realistisk å komme gjennom nåløyet, til det er jeg nok for fersk. Men håpet er få litt innflytelse og tale Kveldes sak.

 

Skole og sykehjem

I Larvik kommunes boligplan for årene 2015-2020 er tre områder definert som lokalsentre; Tjøllingvollen, Kvelde og Helgeroa.

I sommerperlen i Brunlanes holder riktignok nærmiljøutvalget for Berg skolekrets fortsatt koken, men vellagsnestleder Vidar Byholt kjenner seg likevel igjen i beskrivelsen fra Kvelde.

– Ildsjelene er helt nødvendige her også. Og når vi skal arrangere bygdedag, må vi ty til banken og det lokale næringslivet. Det er litt dumt, sier Byholt, som også kunne ønske seg et betydelig mindre vedlikeholdsetterslep på skolen.

– Kort oppsummert er vi svært opptatt av både å ha en nærskole, som jo er selve motoren i lokalsamfunnet, og å opprettholde det gode tilbudet til de eldre som vi har i dag med omsorgsboliger og Søbakken sykehjem. I tillegg til at strendene og ikke minst fjorden holdes ren, naturligvis. Det siste er blitt aktualisert gjennom planene om avfallsdeponi i Brevik, som vi selvfølgelig er motstandere av.

 

Opptatt av oppvekst

Cecilie Lund er leder i Tjølling IF og over snittet engasjert i det som rører seg i nærmiljøet. Særlig barn og unge ligger hennes hjerte nær.

– Jeg vil si at vi har det veldig godt på Tjøllingvollen. Det jeg ønsker meg mest er en videreutvikling av «Vollen» som et godt oppvekstområde. Det innbefatter blant annet trafikksikkerhetstiltak som gjør det trygt for barna å gå og sykle til skolen, sier hun til ØP.

 

Høyre lover nærmiljøpott

Både Ap, Frp og Høyre ser viktigheten av mer støtte til lokalmiljøene. Sistnevnte har sågar programfestet opprettelsen av en såkalt nærmiljøpott.

– Jeg har full forståelse for at de som bor ute i tettstedene kan føle seg litt nedprioritert, sier Bjarne Steen, ordførerkandidat for Høyre i Larvik.

Derfor vil partiet, dersom det får en maktposisjon etter valget, gjeninnføre støtten til nærmiljøutvalgene gjennom en nærmiljøpott.

– Den skal sørge for at lokalmiljøet skal kunne utføre tiltak som kan bidra til trivsel og trygghet. En rekke ulike tiltak kan komme inn her, sier Steen.

Arbeiderpartiet har ikke tilsvarende løfte i sitt valgprogram, men ordfører (og ordførerkandidat) Rune Høiseth sier til ØP at også han ønsker å reetablere nærmiljøstøtten:

– Personlig syntes jeg det var feil den gangen støtten ble avviklet. Jeg ville gjerne hatt et mer formalisert samarbeid med de mange tettstedene vi har her i kommunen. Og snart blir det jo enda flere, når vi slår oss sammen med Lardal. Så jeg er gjerne med på å sette nærmiljøutvalgene på dagsordenen igjen. Vi må inn på et spor som ivaretar lokalmiljøene våre.

Gina M. Johnsen (Frp) mener nærmiljøutvalgene er viktige for de mange små lokalsamfunnene i Larvik. Men love noe, det vil hun ikke på nåværende tidspunkt.

– Til det har jeg for liten oversikt over kommunens økonomi. Men finner vi penger å avse, kan det være aktuelt med støtte, sier hun.