66-åringen, som nok en gang er Arbeiderpartiets toppkandidat foran et kommunevalg, har lenge vært klar på at en sammenslåing med storebror Larvik er veien å gå for Lardal. Og med under én uke igjen til velgerne strømmer til stemmeurnene er hun fremdeles like sikker i sin sak.

– Vi mener det er viktig for Lardal å bygge en ny kommune med Larvik. Vi er rett og slett for små til å klare oppdraget vårt alene framover, sier Grinde, som ikke kjøper argumentasjonen fra sammenslåingsmotstanderne i Venstre og Lardal Tverrpolitiske Liste om at det eneste rette er å sette på bremsene og beholde kommunen som den er i dag.

– Lardal og Larvik samarbeider allerede på flere viktige områder. Det vi bør gjøre nå er å danne en ny kommune og skaffe oss større muskler slik at vi står bedre rustet i årene som kommer.

 

– Ingenting forsvinner

Hva kommunen heter og at den om halvannet år trolig strekker seg fra Brunlanes i sør og nesten helt opp til Hvittingfoss i nord, skal på ingen måte spille negativt inn på det å være lardøling, mener Ap.

– Det er én viktig ting i kommunestrukturdebatten, og det er at tjenestene skal utføres lokalt. Det er det som betyr noe for innbyggerne, sier Grinde, før 2.-kandidat Harald Schrøder legger til:

– Tverrpolitisk Liste og Venstre har hevdet at Svarstad og hele Lardal nærmest vil bli utradert, men det er jo bare tull. Vi skal beholde primærnæringene, begge skolene, sykehjemmet og næringslivet. Ingenting av betydning kommer til å forsvinne, fastslår han.

Brenner for forbygging

Men det er mer enn bare kommunesammenslåing som opptar trekløveret på toppen av Ap-lista. Ifølge Grinde dreier det særlig om tidlig innsats og forebyggende arbeid hos gamle så vel som unge.

– Dette gjelder alt fra barnehage og enda før det òg, og helt til livets slutt, sier hun.

Ordføreren er også glad for at en frivilligsentral snart er oppe og går i bygda.

– Frivilligsentralen kan romme uendelig mye. Jeg tror det vil bli en positiv møteplass.