– Så langt tilbake som i 1830 var det faktisk et varmtvannsbasseng ved Vadskjæret. Det står i Per Nyhus' «Larvik fra A til Å», og da er det sikkert riktig, ler Turid Bergene (71), som er ordførerkandidat for SV ved årets valg.

– Poenget er at hvis de kunne i 1830, så kan vi i dag. Vadskjæret og Karistranda har lange tradisjoner som et badested og vi tenker at dette må det gå an å få til. Et fint, oppvarmet sjøvannsbasseng fra mai til oktober ville vært suverent – både for byens befolkning og ikke minst for ungene, som kan lære å svømme der, sier hun, og innrømmer gjerne at ideen er SVs reaksjon på Sverre Sundstens planer om å oppføre et boligkompleks på eiendommen, som i dag er regulert til næringsformål.

Imot høyhus

Med til sammen ni etasjer – åtte til leiligheter og én til parkering – fikk prosjektet debatten til å koke både i ØPs spalter og i sosiale medier tidligere i sommer.

SV er ikke i tvil om hvor de selv står både i denne og andre saker som omfatter høye boligbygg i Larvik:

– Vi er veldig opptatt av byutvikling. Men høyhus, det er vi imot. Det gjelder særlig langs vår fantastiske sjøfront fra Marius Brygge via Vadskjæret og Tollerodden og helt inn til Indre havn, men også i sentrum, hvor flere svære «festninger» har vokst fram. Kvartal 9, som er under bygging i Haralds gate nå, er det foreløpig siste eksemplet på at det gis altfor mange dispensasjoner fra politikerne og at det i realiteten er utbyggerne, og ikke kommunen og det demokratiske systemet, som bestemmer, sier Bergene.

Vil ha eiendomsskatt

Når det kommer til skole og omsorg – de desidert største postene i kommunebudsjettet – ser partiet bare én medisin for en slunken kommunekasse: eiendomsskatt.

– Eiendomsskatt gir oss mulighet til å nå målene våre om bedre helse- og omsorgstilbud og bedre resultater i skolen, og blant annet til å kunne beholde Frøy/Frostvedt. Faktisk er det det eneste verktøyet vi har lokalt om vi ikke får overføringsmidler fra staten, sier tredjekandidat Gunnar Eliassen (67), som også passer på å slå et slag mot privatiseringsiveren hos høyresiden:

– De borgerlige partiene sier at bare vi privatiserer mer, så blir det større midler til skolen. Det er rett og slett en løgn. Vi produserer ikke penger i Larvik, men vi kan motta midler og fordele dem på en best mulig måte. Av 428 kommuner er det 355 som har eiendomsskatt. Larvik bør bli nummer 356.

 

Håper på to i kommunestyret

ØPs meningsmåling i juni viste en oppslutning for SV på 2,2 prosent – 0,5 prosentpoeng mindre enn ved valget for fire år siden. Men Turid Bergene har ikke gitt opp å få med seg nykommer Elin Dahling (36) i kommunestyret fra høsten.

– Vår ambisjon er å bli så store som vi bare kan. Vi mener det er veldig viktig at SV kommer inn og kan være en korrigerende drivkraft både for Ap og andre partier, sier hun.

I fireårsperioden som nå går mot slutten, har partiet hatt kun én representant – Tom Kristensen – i kommunens høyeste politiske organ.

– Er det der dere ender i år også?

– Én er nok mest realistisk. Men vi håper jo på to i hvert fall, svarer Bergene, som etter alt å dømme tar fatt på sin fjerde kommunestyreperiode etter en pause på åtte år.