1. Hvordan skal larviksskolen bli best i Vestfold?

– Venstre har programfestet at alle skolebygg skal ha standarden vi ser på Mesterfjellet og etter hvert Torstvedt. Lærerne og lederne i skolen skal få muligheten til å utvikle seg faglig med tilbud om etterutdanning og oppfølging. Vi vil ha mer samarbeid mellom hjem og skole. Læreryrket skal bli enda mer attraktivt og lærerne skal ha tid til å være lærere.

2. Hva vil ditt parti gjøre for å møte eldrebølgen?

– Det forebyggende arbeidet må prioriteres høyere. Tiltak som Presteløkka og Frisklivssentralen er gode eksempler. Tilbudene må være så varierte at brukeren kan ha et reelt valg med varierte boformer.Vil man bo hjemme, skal det tilrettelegges for det. Antall sykehjemplasser må tilfredstille etterspørselen. Kontakten og tilbudet til pårørende og frivillige skal styrkes.

3. Hvorfor bør, eller bør ikke, kommersielle aktører få drive sykehjem?

– For Venstre er det ikke viktig hvem som leverer tjenestene. Det er kvaliteten som teller. Kommunen har likevel en viktig oppgave i å sette krav til tjenestene og følge dem opp.

4. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Venstre setter kompetanseutvikling høyt og har vært pådriver for å få til Campus Larvik. Vi mener også samarbeid i enhver form hjelper fram næringslivet, men det viktigste er at vi framstår som en forutsigbar kommune med tydelige rammer og forutsetninger. Vi vil fortsette med en politikk for en ansvarlig kommuneøkonomi. Venstre vil ikke ha eiendomsskatt.

5. Hva betyr «Fjordbyvisjonen» for ditt parti?

– Den utrykker en kontakt mellom havet og byene. Bebyggelsen skal følge byenes form og ikke sperre oss ute fra sjøen. Vi vil sikre møteplasser og allmenn tilgang. Indre havn skal bli full av liv med serveringssteder, butikker, gallerier, bibliotek og stor frihet for at vi skal kunne bevege oss.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Vi vil følge den vedtatte integreringsplanen og vi vil følge opp samarbeidet som er begynt mellom trossamfunnene. Med bakgrunn i det som foregår ved grensen til Europa er ansvaret vårt for å ta imot og inkludere de som kommer hit større enn noen gang. Vi har ennå ikke innsett hvilke ressurser mange har; det skal vi få til.

7. Skal Nordbyen få lov til å utvide handelsarealene?

– Om vi greier å få Nordbyen til å fungere bedre sammen med sentrum av Larvik, kan denne muligheten åpne seg. Foreløpig er vi ikke der.

8. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Vi har samarbeidet med alle partier og vi kan også samarbeide med alle partier i framtiden. Det er vår egen politikk vi uansett setter først. Når det er sagt, så ser vi at Frp er svært forskjellig fra Venstre.

9. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Vi trenger en aktiv, uredd, dynamisk og idérik ordfører som kan være en pådriver for Larvik kommune. Vår kandidat er Hallstein Bast.