1. Hvordan skal larviksskolen bli best i Vestfold?

– Vi vil ha den skolen de pedagogiske fagmiljøene vil ha. En skole der alle får oppleve mestringsglede. Da vet vi at ungene blir gode til å lære. Flere voksne per elev, miljøarbeidere og andre yrkesgrupper inn. Bort med unødvendig rapportering.

2. Hva vil ditt parti gjøre for å møte eldrebølgen?

– Vi må styrke grunnbemanningen i omsorgen, vi må samhandle bredt med frivilligheten, de pårørende og lokalmiljøet, og vi må satse på forebygging og ny velferdsteknologi.

3. Hvorfor bør, eller bør ikke, kommersielle aktører få drive sykehjem?

– At ideelle organisasjoner driver sykehjem er bare av det gode. Men når de kommersielle selskapene kommer inn, blir de pleietrengende handelsvare. De legges ut på anbud – til laveste pris. Vi vet at kvaliteten synker.

4. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Få til en kultur der alle parter spiller hverandre gode. Skape tillit og respekt. Det gir et klima som bidrar til nye ideer, sprer kunnskap og får bedrifter til å vokse. Vi må satse på utdanning, slik vi nå gjør med Campus Larvik. Byggeklare tomter, rask saksbehandling og god by- og stedsutvikling må også til.

5. Hva betyr «Fjordbyvisjonen» for ditt parti?

– I Fjordbyvisjonen ligger det et stort potensial. Vi ser allerede hvor attraktiv den sentrumsnære sjøkanten er for utbyggere. Vadskjæret er et godt eksempel. Men her må vi se ting i sammenheng. Innbyggernes behov for møteplasser og tilgang til hav og natur må vi aldri glemme.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Med Norskskolen og kombinasjonsklassen har Larvik fått nasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. I kommunen jobbes det godt i barnehager og på skoler. Og NAV gjør en flott innsats for bosetting og integrering.

7. Skal Nordbyen få lov til å utvide handelsarealene?

– Vi vil heller satse på å få livet tilbake i sentrum. Mer handel og flere arbeidsplasser. Vi kan få det til hvis vi prioriterer menneskene og bymiljøet. Store kjøpesentre med store parkeringsplasser gir mer trafikk og større utslipp.

8. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– For Ap er det naturlig å tenke et rødgrønt alternativ. Men er det andre partier som mener mye av det samme, er vi selvsagt åpne for å samarbeide. Vi har vist de siste fire årene at en flertallskonstellasjon med en god politisk samarbeidsavtale kan fungere veldig bra.

9. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Vår egen Rune Høiseth har vist at han utfører ordføreroppgaven godt. Han er til stede i hele kommunen vår og samhandler godt med andre politikere og kommunens administrative ledelse. At han er en hyggelig og folkelig kar er heller ingen ulempe.