I en rapport fra valgmedarbeiderne på Larvik bibliotek beskyldes kommunestyrerepresentant Rolf Kristian Gjerstad for flere forhold som trolig er i strid med valgloven.

Selv om Gjerstad bestrider innholdet i rapporten på det sterkeste, trekker han seg fra alle verv i Larvik Høyre, samtidig som han vil søke fritak for representasjonen i kommunestyret. Dette bekrefter Gjerstad selv overfor Østlands-Posten.

Krysset og klart

«Rolf Kristian Gjerstad som står som nr. 10 på Høyres liste, kommer inn på biblioteket sammen med to polske menn som skal stemme. Han går rett inn i stemmeavlukket, og gir 2 stk stemmesedler til hver av de to polakkene. Stemmesedlene er fra Høyre og de er ferdig krysset (...) Våre valgmedarbeidere forteller Gjerstad og de to mennene at sånn kan det ikke foregå. De ber Gjerstad gå å sette seg, og forklarer for polakkene hvordan det skal foregå,» heter det blant annet i rapporten, som videre beskriver hendelsen slik:

«Gjerstad vil gjerne være med inn i avlukket. Når vi sier til Gjerstad at han ikke kan være med inn i stemmeavlukket, blir han veldig irritert. Vi forklarer for alle 3 at sånn er reglene og at vi må følge dem.»

Det hele ender med at kun én av polakkene stemmer, mens den andre forlater lokalet.

Hendelsen skal være observert av fire valgmedarbeidere, alle ansatt på Larvik bibliotek, men rapporten er underskrevet uten navn og stabssjef Vilhelm Einen, som oversendte rapporten til politikerne, ønsker ikke å oppgi hvem de fire var.

Bestrider innholdet

Gjerstad har ikke selv fått oversendt rapporten, men reagerer på følgende måte da ØP leser den for ham:

– Her er det masse feil. Disse guttene hadde med valgkort og kommunevalgliste. Jeg gjorde dem oppmerksom på at de også kunne stemme ved fylkestingsvalget, forteller Gjerstad.

– Jeg fatter ikke og begriper ikke at funksjonærene kan påstå at jeg ga de to ferdig utfylte lister. Poenget mitt var å forklare at det var to lister. At jeg insisterte på å gå inn i avlukket er selvsagt også helt feil.

Gjerstad sier at han også reagerte på hjelpen de to polakkene fikk fra valgmedarbeiderne.

– Jeg overhørte at de snakket norsk til dem. Etter fire fem minutter gikk jeg bort og forklarte at de to ikke skjønte hva hun forsøkte å forklare.

Reagerer på timing

Gjerstad reagerer også på kommunens framgangsmåte.

– Dette skjedde på mandag. Først tre dager senere får valgstyret denne informasjonen. Og jeg får veldig knapt med tid til å forfatte et svar, sier Gjerstad.

Også i en egen skriftlig redegjørelse indikerer Gjerstad ugler i mosen.

«Som medlem av kommunestyret og listekandidat ved dette valget er det meget ubehagelig å bli utsatt for dette. Jeg kan ikke komme unna tanken om at det er nettopp dette som gjør at jeg ble mottatt på måten jeg gjorde og at avviksmeldingen er sendt inn,» heter det i hans versjon av hendelsen.

Fryktelig lei seg

For fire år siden fikk Gjerstad kraftig kritikk etter å ha rekruttert flere polakker som jobber for ham, til Høyres nominasjonsmøte der Øyvind Riise Jenssen ble vraket som ordførerkandidat.

Han frykter nå at denne saken kan skade Høyre.

– Det er jeg fryktelig lei meg for. Derfor trekker jeg meg fra alle verv. Jeg vil ikke ha den nødvendige tilliten til å fortsette etter dette. Men dette har ingenting med Høyre å gjøre, og jeg håper virkelig ikke Høyre blir skadelidende i dette valget på grunn av dette, sier Gjerstad.

 

Respekterer beslutningen

Ordførerkandidat Bjarne Steen hadde ingen innvendinger da Gjerstad fortalte at han ville trekke seg.

Høyres ordførerkandidatet synes hendelsen på biblioteket er beklagelig. Men han understreker at Larvik Høyre ikke har noenting med dette å gjøre.

– Det er selvfølgelig veldig uheldig - og det er veldig leit. Men dette er en sak som dreier seg om Rolf Gjerstad. Høyre har ikke hatt noenting med dette å gjøre, sier Steen,

Han håper valgkampinnspurten nå ikke blir ødelagt.

– Vi har hatt en veldig god valgkamp, og det har vært en veldig god stemning i Høyre. Ingen interne konflikter og et utrolig engasjement, sier Steen.

Selv om Steen er fullt klar over at hendelsen kan skade Høyre har partiet ikke gjort noe forsøkt på å feie saken under teppet. Bjarne Steen tok selv kontakt med ØPs ansvarlige redaktør for å informere om hendelsen.

Oppdatering - bekrefter Gjerstads versjon

Østlands-Posten forsøkte å få tak i de to polakkene under arbeidet med denne artikkelen. Fredag kveld fikk ØP en tekstmelding fra den ene av de to. Der heter det følgende:

"I took the red vote with my cross to voting place on monday with my own wish and free will - Zdzislaw Bereta"

Bereta bekrefter med det Gjerstads versjon om at han ikke ga polakkene en forhåndsutfylt stemmeseddel.