– Vi ønsket ikke en vanlig debattkveld. De er det nok av ellers, sier initiativtaker Cathrine Hill-Jensen, leder i Stavern Vel, til Østlands-Posten.

– Derfor valgte vi en litt uformell form, men debatt ble det likevel, sier hun.

 

Politikere fra Stavern

I panelet som satt på scenen på Det Gule Galleriet satt politikere som mest har sitt bosted innenfor Staverns grenser.

Laila Eliassen, Kristelig Folkeparti, Inge Grav, Fremskrittspartiet, Kari Krogsbøl Kristoffersen, Høyre, Even Borvik, Senterpartiet, Hallstein Bast, Venstre, Kåre Tørresdal, Arbeiderpartiet, Kjell Ivar Moen, Sosialistisk Venstreparti, og Pernille Renate Holmene, Miljøpartiet De Grønne, hadde på forhånd svarene klare på fire spørsmål fra velforeningen, og fikk gjennom tre drøye minutter hver muligheten til å svare og presentere sine partier.

 

Nære problemstillinger

Spørsmålene Stavern Vel hadde satt opp var hentet fra lokalmiljøet, og dreide seg om videre bruk av Fiskernes hus, tilrettelegging for fortsatt politihøgskole i Stavern, etablering av ungdomsklubb, nærmiløpott og kommunedelsutvalg.

– Vi fikk vel ikke så mange spennende svar, men det ble jo en del debatt rundt Fiskernes hus, sier Cathrine Hill-Jensen.

Publikum i salen fikk nemlig stille egne spørsmål til listekandidatene etter presentasjonene, og nettopp de ulike mulighetene som ligger i å utnytte Fiskernes hus skapte høyest temperatur.

– Litt mer temperatur totalt sett kunne vi nok tenkt oss, og også at det hadde kommet flere enn de drøyt 20 som hadde kommet. Men ellers var dette en hyggelig og fin kveld der også politikere bosatt i Stavern fikk presentert seg, og velgerne fikk sagt sitt om ultralokale saker.

Når det gjelder etablering av ungdomsklubb i Stavern, virket det ellers som om de fleste partier stilte seg positiv til dette, selv om de fleste nok så for seg klubb i en annen form enn den populær klubben som eksisterte på 1970-tallet.