I kartet i toppen av saken kan du klikke deg inn og se hvordan stemmene i stortingsvalget fordelte seg i de forskjellige valgkretsene i Larvik.

Tallene for Lardal er samlet for hele kommunen, uten valgkretser.

Mens Arbeiderpartiet hadde et klart flertall i Sentrum Øst, med 36,9 prosent av stemmene, var det Høyre som vant valget i for eksempel Stavern og ved Berg skole.

Og i Kjose var Høyre, som kanskje var valgvinneren i Vestfold med tre mandater og et godt valg i Larvik, bare det fjerde største partiet...

Stemte du det samme som naboene dine eller ble du i mindretall?

FIKK DU MED DEG DISSE SAKENE OM VALGET?

Her får du alle tallene fra årets valg

Lene lover å jobbe for Vestfold

Slik var valget direkte