Dersom du har stemmerett ved årets stortingsvalg så har du nok også fått et valgkort i posten. Der står det hvilket stemmelokale som er «ditt».

Du trenger faktisk ikke valgkortet for å gi din stemme, det går bare kjappere å stemme om du har det med. Du trenger faktisk ikke heller å stemme i det lokalet som står oppført på valgkortet. Men på valgdagen må du stemme i den kommunen der du er folkeregistrert.

I kartet under kan du se hvor ditt nærmeste stemmelokale er og når det er åpent.

Husk at du må ta med deg legitimasjon når du skal stemme.

Har du ennå ikke bestemt deg for hvilket parti du skal stemme på, så anbefaler vi at du tester ut vår velgerhjelp. Den finner du her:

https://www.op.no/vis/velgerhjelpen/