Mye går bra i Larvik!

PÅ TOPP: Arbeiderpartiets førstekandidater, Elin Nyland og Rune Høiseth.

PÅ TOPP: Arbeiderpartiets førstekandidater, Elin Nyland og Rune Høiseth. Foto:

Av
DEL

MeningerHistorisk vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor og størst nedgang i antall arbeidsledige i Vestfold gir grunnlag for et godt liv i hele kommunen vår. Arbeid er avgjørende for verdiskapingen og bygging av velferd. Arbeid er en viktig del av det sosiale limet som bringer folk sammen og gir mulighet for å løfte i flokk. Et mangfoldig næringsliv og en sterk offentlig sektor gjør at vi kan skape mer – og få mer igjen å dele. Vi var beste Vestfold-kommune i Forbrukerrådets undersøkelse. Når vi i tillegg har engasjerte frivillige og et blomstrende kulturliv er det et tegn på at folk får ting til å skje i Larvik.  Attpå til har Larvik blitt en større kommune siden siste valg, noe som gir enda større muligheter.

Politikernes oppgaver

Politikere har flere roller. Vi skal legge til rette for gode rammer for bedrifter og utbyggere, for barnehager, skoler og omsorg. Vi skal være ombud for innbyggerne våre. Og vi skal være gode arbeidsgivere for kommunens ansatte.

Sterkere fellesskap

Vi er opptatt av trygghet og muligheter for alle.  Derfor er det bygd nye skoler, ny barnehage, nye omsorgsboliger. Vi har satset på hjemmerehabilitering slik at de som ønsker det kan trenes opp hjemme. Vi har prioritert et sterkere fellesskap, og det er vi stolte av.

Gode, offentlige tjenester

Vi trenger sterkere fellesskap for å gi gode tjenester. Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Derfor sier vi at helse- og omsorgstjenester skal drives av kommunen eller ideelle organisasjoner, ikke av kommersielle aktører. Kommunens penger skal gå til tjenester, ikke profitt. Arbeiderpartiet har alltid stått for dette, og det endrer vi ikke på.

En god start i livet

En god barndom varer hele livet. Den skaper trygge voksne som bidrar positivt i samfunnet vårt.  Å prioritere barn og unge er noe av det viktigste vi kan gjøre. Det har vi gjort og det vil vi fortsette med.  Vi har sett at det hjelper, for kommunens femteklassinger har solid framgang i leseferdigheter. Vi vil at hjelpen skal være nær for de som trenger noe ekstra. For å sikre at alle som trenger å være i SFO kan det, vil vi ha graderte satser og søskenmoderasjon i og på tvers av barnehage og SFO. Å satse på barn og unge gjør framtida bedre for alle.

Velferd, trygghet og helse

Ni av ti 77-åringer i Larvik greier seg uten hjelp fra kommunen. Vi lever lenger i Larvik enn i våre nabokommuner. Det er et godt tegn. En aktiv livsstil og et godt, sosialt liv betyr mye. Arbeiderpartiet vil fortsette å legge til rette for det, men vi glemmer ikke de som trenger hjelp. Vi vil opprettholde sykehjemmene der de er i dag. Det trengs en blanding av små og store sykehjem, slik at folk kan fortsette sine liv i sine nærmiljøer. Vi vil ha tilrettelagte bomiljøer og hjelp til de som kan og vil bo hjemme.

Et seriøst arbeidsliv

Trygge, stabile arbeidsforhold med sikker, forutsigbar inntekt er en forutsetning for et godt liv som arbeidstaker. Derfor har vi i Larvik seriøsitetsbestemmelser som stiller krav til de som skal få oppdrag av kommunen. Vi vil se på de på nytt. Arbeiderpartiets mål er å sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingeplasser ved at vi benytter de strengeste seriøsitetsbestemmelsene som er tilgjengelige.  Vi vil ikke konkurranseutsette kommunens tjenester. Og hovedregelen i kommunen skal være faste, hele stillinger. Summen av dette er at vi får bedre arbeidsvilkår for ansatte og mer igjen for pengene. Det er god politikk for alle.

Larvik skal bidra i klimakampen

Klimaendringene er vår tids største utfordring. En utfordring vi tar på alvor. Vedtatt klimaplan følges opp og rulleres. Kommunens klimaregnskap skal legges til grunn for framtidig planlegging. Larvik skal være en kommune som er ren og miljøvennlig. Drikkevannet vårt er og skal forbli trygt. Jobben med å gjøre kommunen grønnere og miljøet bedre har startet, men vi vil gjøre mer slik at alle kan delta i klimakampen.

Ryddig økonomi

Da vi overtok for 8 år siden var Larvik på vei inn på Robek-lista og vi måtte ha departementets godkjenning av deler av økonomien vår. Det tok oss knappe to år å komme ut av den lista. Etter det har vi sluttet å bruke avkastningen på fondsmidlene våre på forskudd. Vi har bygget opp et driftsfond. Driftsutgiftene må riktignok noe ned i åra som kommer. Derfor er det viktig med ny regjering om to år.

Takk alle som bidrar

Over alt i kommunen er det folk som gjør det bedre for andre. I frivilligheten, kulturen, næringslivet, kommunen og i nabolaget. Det takker vi for. Vi vil gjøre vårt beste for fortsatt å legge gode rammer for at alle får mulighet til å bidra. Det er slik vi kan få fram det beste i oss alle.

Vi i Arbeiderpartiet takker for alle gode innspill, ros og ris vi har fått gjennom årene. Gir du en stemme til Arbeiderpartiet vil vi fortsette med å bygge sterkere fellesskap, en politikk som er god for folk i Larvik. Valgprogrammet vårt finner du på larvik.arbeiderparti.no. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags