– For oss er det viktigste å nå ut med vårt budskap

HAR ET BUDSKAP: Partiet De Kristne forventer ikke representasjon i kommunestyret etter valget. Men Berit Fjære, Inger Kristine Rudskjær og Vigdis Gran vil bruke valgkampen til å nå fram med et budskap.

HAR ET BUDSKAP: Partiet De Kristne forventer ikke representasjon i kommunestyret etter valget. Men Berit Fjære, Inger Kristine Rudskjær og Vigdis Gran vil bruke valgkampen til å nå fram med et budskap. Foto:

Partiet De kristne mener Larvik trenger politikere som tjener folket.

DEL

VALG 2019Partiet De Kristne ble stiftet i 2011. Det startet som et protestparti mot bommer i Hordaland, samtidig som det var en reaksjon på det man mente var en liberalisering av de kristne prinsippene i KrF.

Og i år er det første gang partiet stiller liste ved et kommunevalg i Larvik.

– Vi er realistiske og vet at vi sannsynligvis ikke vil få noen representanter i kommunestyret. Men vi mener det har verdi å stille likevel. For oss er det viktigste å nå ut med vårt budskap, sier Berit Fjære.

Fjære er partiets tredjekandidat, og møter ØP i Bøkeskogen sammen med andrekandidat Vigdis Gran og fjerdekandidat Inger Kristine Rudskjær.

Budskapet er at Norge fortsatt må være et land som bygger samfunnet på de kristne grunnverdier og menneskets ukrenkelighet.

Samtidig er de ikke i tvil om at en kristen tilnærming til de lokalpolitiske utfordringene vil komme hele samfunnet til gode.

– Hvis vi skal trekke fram en ting som er spesielt viktig for oss, så må vi nevne familien. Familien er den viktigste byggesteinen i samfunnet, og vi må legge til rette for trygge, tradisjonelle familier. Det er viktig at barn kjenner sitt opphav og derfor er den tradisjonelle familien det foretrukne valget, sier Vigdis Gran.

Og tradisjonelle familier betyr mor, far og barn.

– Når man stifter familie er det barnas beste man må tenke på. Og vi mener at samfunnet må bygges rundt familier slik familien er ment å være. Det betyr at vi for eksempel er mot adopsjon for likekjønnede, sier Fjære.

– Barnevern må være familievern

For et parti som er opptatt av familien er barnevernet et naturlig kommunalt fokusområde.

– Det er problematisk at barnevernsansatte, som har enormt mye makt, i liten grad stilles til ansvar når det gjøres grove feil. Leger, sykepleiere og andre ansatte i helsevesenet må autoriseres og kan miste autorisasjonen. Om utredningsplikten ikke er fulgt opp eller grove feil er gjort i barnevernet får det ingen konsekvenser for saksbehandleren. Det bør endres, sier Inger Kristine Rudskjær.

Hun mener barnevernet må forbedres på flere punkter.

– Maktfaktoren må ned og hjelpefaktoren må opp. Utdanningen må styrkes og de ansatte må ansvarliggjøres. Hovedtanken må være at barnevernet skal være et familievern.

(Saken fortsetter nedenfor.)

Ti spørsmål – Partiet De Kristne

1. Hvis kommunestyret vedtar noe i jernbanesaken som ditt parti er uenig i, vil dere respektere vedtaket uansett utfall av valget?

– Vi vil respektere kommunestyrets vedtak, uansett. Men vårt ønske er at traseen legges utenfor bykjernen, men vi venter på flere alternativer.

2. Kan det bli aktuelt for dere å stemme for nye skolenedleggelser i den kommende perioden, hvis rådmannen foreslår det?

– Vi vil lytte til innbyggerne i aktuelt skolesokn og rådmannens begrunnelser for nedleggelse. PDK ønsker at kommunen skal tjene folket, ikke bruke makt og bestemme.

3. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– PDK vil stimulere til private initiativ. Det sivile samfunn består av mange forskjellige ressurser. Vi vil også arbeide for flere VTA (varig tilrettelagt arbeid) i ordinære bedrifter.

4. Bør kommunen vurdere å samarbeide med private aktører for å løse utfordringer innenfor helse og omsorg?

– Ja, når ikke helsetjenesten har mulighet til å gi brukerne helhetlige tjenester, særlig med tanke på det sosiale aspekt, vil PDK at kommunen skal kjøpe tjenester fra private, ideelle, frivillige og andre interesseorganisasjoner. Privat helseomsorg skal være formålsdrevet, ikke for profitt. PDK ønsker å innføre sertifiseringsordning som inkluderer uanmeldte revisjoner av tjenester.

5. Hvordan bør Larvik sentrum utvikles, og hvor skal egentlig sentrum ligge?

– Vi deltar gjerne i diskusjonen ut fra forskjellige argumenter fra dem som er mest berørt av dette spørsmålet.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– PDK vil styrke språkopplæring gjennom Voksenopplæringen, kombinert med arbeidsoppgaver ute i samfunnet for å kunne kommunisere, delta, samhandle og samarbeide i arbeidslivet (Økonomisk bistand gjennom trygd- kombinert med arbeid)

7. Er eiendomsskatt en mulig løsning på Larvik kommunes økonomiske utfordringer?

– Nei, den beskatningen er ikke rettferdig.

8. Er bompenger en måte å finansiere en ny trafikkløsning i Larvik på?

– Nei, bompenger rammer dem mest som bruker nærmiljøet mest, fordi PDK arbeider for at velferdstjenester/tilbud/næringsvirksomhet skal kunne brukes av hele befolkningen. Samtidig viktig å tilrettelegge for lavest mulig bilbruk.

9. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– PDK ønsker politisk samarbeid i saker som fremmer vårt verdigrunnlag. I enkeltsaker er det som oftest de borgerlige partiene.

10. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor

– Olaf Holm eller Olav Nordheim. Disse hevder mange synspunkter som vårt parti kan stille seg bak.

Livet begynner ved unnfangelsen

Partiet De Kristne vil verne mennesker fra unnfangelse til naturlig død. Partiet er imot abort og aktiv dødshjelp, og de ser med glede på at færre tar abort.

– Det aborteres over 12.000 friske fostre i Norge i året. Hvorfor? Dette er barn som kunne vokst opp til gode liv, men som aldri får muligheten. Partiet de Kristne vil arbeide for at kommunen kan legge bedre til rette for dem som vil bære fram barn i en vanskelig situasjon. Rådgivning, opplysning og omsorg er nøkkelord, sier Rudksjær.

– Politikere skal tjene folket

Partiet De Kristne definerer seg selv som et borgerlig parti.

– Vi har mange likhetstrekk med KrF. Samtidig tenker vi ikke på oss selv som en konkurrent, og vi ønsker et aktivt samarbeid med dem og alle andre partier i saker som fremmer vårt verdigrunnlag, sier Fjære.

Hun savner politikere, og byråkrater, som hører på dem som berøres av politikken.

– Enten det dreier seg om eldreomsorg, skole eller funksjonshemmede med utfordringer i hverdagen, så må politikerne i større grad snakke med og finne ut hva behovet er for de enkelte gruppene. En politikers rolle er å tjene folket. Det synes vi mange politikere glemmer.

Med Larvik kommunes økonomi som bakteppe er ikke trioen i tvil om at det må prioriteres hardere i Larvik.

– Barn og eldre må selvfølgelig komme foran kultur. Kulturtilbud bør i stor grad være selvfinansierende. Vi kan ikke bruke millioner på kultur samtidig som vi ikke gir eldre mennesker i Larvik en verdig alderdom, sier Vigdis Gran.

Det betyr ikke at partiet er imot kultur.

– Absolutt ikke. Det å gå på en kunstutstilling eller en konsert kan være uvurderlig påfyll for sinn og sjel. Men som ansvarlige politikere må man prioritere det nødvendige foran det man ønsker seg.

Hjerte for Israel

Utenrikspolitikk er vanligvis ikke et sentralt valgkamptema i kommunevalg.

Men Partiet De Kristne vil bruke valgkampen til å få fram en kjernesak, og da ligger Israel nærme partiets hjerte.

– Israel er i særklasse det eneste demokratiet i Midtøsten. Innbyggerne nyter enorm frihet, mens landene rundt er rene diktaturer. Likevel framstilles Israel gjennomgående ufordelaktig i norsk presse. De færreste vet at Israel bidrar stort med nyvinninger innen medisin, teknologi, jordbruk, produksjon av ferskvann og er blant de første til å tilby krisehjelp ved store naturkatastrofer verden over. Å boikotte dette landet er som å skyte seg selv i foten, sier Fjære.

Hun mener norsk presses dekning av Israel er hårreisende skjev.

– Når israelske venner får høre hva som presenteres i norske nyheter kjenner de seg ikke igjen. Det får konsekvenser for jøder her i landet fordi dette skaper grobunn for antisemittisme.

Tre på topp

NUMMER 1: Håvar Fjære er PDKs førstekandidat.

NUMMER 1: Håvar Fjære er PDKs førstekandidat. Foto:


NUMMER TO: Vigdis Gran er PDKs andrekandidat.

NUMMER TO: Vigdis Gran er PDKs andrekandidat. Foto:


NUMMER TRE: Berit Fjære er PDKs tredjekandidat.

NUMMER TRE: Berit Fjære er PDKs tredjekandidat. Foto:

Artikkeltags