Sakspartiet BedreLarvik drømmer om «mindretallsregjering»

VIL FORBEDRE LARVIK: Pål Langvik (t.v.), Linda M. Johnsen, Gry Anette Lie og Erik A. Sørensen.

VIL FORBEDRE LARVIK: Pål Langvik (t.v.), Linda M. Johnsen, Gry Anette Lie og Erik A. Sørensen. Foto:

– Vi vil ha en helt annen utvikling i Larvik enn det vi har vært vitne til de siste årene. Det er tid for endring, sier BedreLarviks ordførerkandidat Erik A. Sørensen.

DEL

Det er fire og et halvt år siden 57-åringen entret den politiske manesjen i Lardal. Nå er fokuset skiftet til Larvik, hvor Sørensen & Co – som partinavnet tilsier – mener forbedringspotensialet er åpenbart.

– Vi raser på kommunebarometeret, inntektene står ikke i stil til forbruket vårt, og det må en vesentlig kursendring til for å skape en bedre framtid sammen, slår Sørensen fast.

I BedreLarviks øyne er innbyggerne i en særstilling. Det er dem kommunen og politikerne er til for.

– For oss er det innbyggerne først, alltid. Vi ser gang på gang hvordan de sittende makthaverne som ble valgt for fire år siden, overkjører befolkningen. Innbyggerforslag og folkeavstemninger blir avfeid og trenert. Slik vil vi ikke ha det lenger. Vi skal lytte til folket – i langt større grad enn hva som har vært tilfelle til nå, sier han, før 4.-kandidat Linda M. Johnsen (42) fortsetter:

– Å lytte er én ting, men vi bør la dem få medvirke også. Rett og slett ta del i beslutningene, sier hun.

Kjemper for småstedene

Gry Anette Lie (48) er kumulert på andreplass bak samboer Erik A. Sørensen på BedreLarviks valgliste. Hun betegner Larvik kommune som «satt» og mener situasjonen er litt «låst»:

– Det kan i hvert fall føles slik, at det mangler litt nytenkning. Noe er det selvfølgelig, men jeg er usikker på om det tenkes nytt nok, sier hun.

Å opprettholde de små lokalsentrene rundt omkring i Larvik er et uttalt mål for partiet, som vil kjempe med nebb og klør for å unngå flere skolenedleggelser de kommende årene.

Småskolene er nemlig noe av limet som binder bygda sammen, mener de.

– Det står det også i programmet vårt, at vi ønsker å bevare skoler og barnehager i nærmiljøene. Det samme gjelder for sykehjem. Trygge og gode lokalsamfunn oppnås gjennom et desentralisert barnehage- og skoletilbud. Det er vi ikke i tvil om, sier Sørensen.

(Saken fortsetter nedenfor.)

Ti spørsmål – BedreLarvik

1. Hvis kommunestyret vedtar noe i jernbanesaken som ditt parti er uenig i, vil dere respektere vedtaket uansett utfall av valget?

– Nei, vi kommer ikke til å respektere valget, men jobbe aktivt mot storting og regjering for å synliggjøre milliardbesparelser ved å velge en trasé med stasjon på Bergeløkka eller Bommestad.

2. Kan det bli aktuelt for dere å stemme for nye skolenedleggelser i den kommende perioden, hvis rådmannen foreslår det?

– Nei, i utgangspunktet ønsker vi ikke det. Nært er best. Vi ønsker å ha skole der innbyggerne bor og vil bosette seg. Skoler og barnehager er limet i lokalsamfunn.

3. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Langt bedre tilrettelegging for økt verdiskapning og sysselsetting gjennom forutsigbarhet og enda bedre service og raskere saksbehandling i både kommuneadministrasjonen og i det politiske. Markedsføring og promotering av kommunen, nasjonalt som internasjonalt, som et av de beste stedene å etablere seg.

4. Bør kommunen vurdere å samarbeide med private aktører for å løse utfordringer innenfor helse og omsorg?

– Nei. Vi ønsker primært at kommunen selv løser utfordringer innen helse og omsorg. Mange kommuner gjør dette langt bedre enn Larvik i dag. Vi må i fremtiden være blant de beste innen tjenesteproduksjon i Kommune-Norge. Vi er ikke fremmed for at det unntaksvis kan benyttes privat aktør, blant annet for å kunne sammenligne og måle/stimulere kommunal tjenesteproduksjon.

5. Hvordan bør Larvik sentrum utvikles, og hvor skal egentlig sentrum ligge?

– Sentrum bør videreutvikles der det er i dag og ned mot Indre havn. Jernbanen vil høyst sannsynlig bli med stasjon på Bergeløkka eller Bommestad på grunn av krav om lave kostnader. Se hva Holmestrand, Tønsberg og Drammen har fått til. Larvik må gjøre det enda bedre.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Øke fokus på språkkunnskaper. Språk er første nøkkel til god integrering. Sørge for at de som i dag bor i Larvik må, ut ifra arbeidsevne, delta i anvist arbeid. Samtidig vil vi være forsiktig med å ta imot mange flere nye asylsøkere og flyktninger, nettopp fordi vi ønsker at de som allerede bor i Larvik får den oppfølgingen og hjelpen de trenger for å ha de beste forutsetninger for en god integrering.

7. Er eiendomsskatt en mulig løsning på Larvik kommunes økonomiske utfordringer?

– Nei. Eiendomsskatt gir som regel en svært kortvarig gevinst. De økonomiske utfordringene løses best gjennom en bedre kommunal organisasjonskultur hvor tilrettelegging for raskere behandling og høyere verdiskapning får en helt annen prioritet.

8. Er bompenger en måte å finansiere en ny trafikkløsning i Larvik på?

– Nei. Bompenger er en usosial skatt som ofte rammer dem som ikke har mest fra før.

9. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Ingen. Vi ønsker makten alene, men kan som i dag trives svært godt med å utgjøre et flertall fra sak til sak for de beste avgjørelsene for kommunens innbyggere.

10. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Vår egen 1.-kandidat Erik A. Sørensen. Utradisjonell, målbevisst og uredd. Setter innbyggerne og kommunen først.

Vil øke attraktiviteten

Pål Langvik (39), partiets 3.-kandidat, er sikker på at fokus på og utvikling av lokalmiljøene vil bidra til at flere vil velge å slå seg ned i et Larvik som sliter med befolkningsutviklingen.

– Mange drømmer om et annerledes liv etter at de kanskje har bodd mange år i en liten leilighet i Oslo. De får seg familie, og plutselig drømmer de om å få seg bikkje og en plen å klippe. Da tenker jeg at det er viktig å ivareta nærmiljøene for å få disse menneskene tilbake igjen.

Stikkordet er tilrettelegging, mener Sørensen. Og effektiv saksbehandling.

– Ting må gå smidig og det må gå raskt. Her må vi sette inn et skikkelig støt for å få den veksten vi ønsker oss. For de potensielle innflytterne må også ha en jobb å gå til hvis de ikke tar med seg bedriften sin selv.

Gry Anette Lie vil øke utdanningstilbudet.

– Vi har Politihøgskolen i Stavern, men vi bør kunne tilby noe mer enn det for å tiltrekke oss flere innbyggere. En høgskolelinje for førskolelærere, for eksempel, burde absolutt være mulig å få til.

Linda M. Johnsen er ansatt i helsesektoren og naturlig nok opptatt av folkehelsen i hjemkommunen. Den kan bli mye bedre, mener hun.

– Folkehelseprofilen vår har ganske mange røde markører, som det heter. Så folkehelsearbeidet trenger også å settes fart på.

(Saken fortsetter under bildet.)

SAKSPARTI: – Vi er et rent saksparti som både skal lytte til og invitere innbyggerne til medvirkning, sier de fire listetoppene i BedreLarvik.

SAKSPARTI: – Vi er et rent saksparti som både skal lytte til og invitere innbyggerne til medvirkning, sier de fire listetoppene i BedreLarvik. Foto:

Trives på vippen

Et av områdene BedreLarvik har markert seg aller mest på siden de ble en del av kommunestyret etter sammenslåingen, er jernbanesaken. Her har de kjempet for å få utredet et tredje alternativ med stasjon på Bergeløkka.

Kongegata-løsningen, som flertallet nylig landet på, vil aldri se dagens lys, ifølge Sørensen.

– Det vedtaket vil være noe av det første vi gjør om på dersom vi kommer i maktposisjon, garanterer han.

– Mange velgere spør seg trolig hvor dere befinner dere i det politiske landskapet. Med andre ord: Hvem kan dere tenkes å inngå et samarbeid med når støvet har lagt seg etter valget?

– Svaret mitt til alle som har spurt, og her har jeg vært kategorisk, er at vi behøver ikke nødvendigvis å samarbeide med en blokk, sier Sørensen, som ikke legger skjul på at han trives «på vippen».

– Hvis vi kan komme i en vippeposisjon som gjør at vi får en «mindretallsregjering» i kommunestyret og kan være med og avgjøre fra sak til sak, så ser jeg ikke så veldig store ulemper ved det.

Saksparti

BedreLarvik betegner da også seg selv som et saksparti, uten de ideologiske bindingene som råder i tradisjonelle partier.

Sørensen trekker fram utbygging av Sika-tomta, lokalisering av jernbanestasjonen og utbygging av vindmøllepark som viktige saker som BedreLarvik har engasjert seg sterkt i i inneværende periode.

Nå retter de blikket framover og håper på et knallvalg.

– Det er tid for endring! fastslår de.

Tre på topp

NUMMER 1: Erik A. Sørensen er ordførerkandidat for BedreLarvik.

NUMMER 1: Erik A. Sørensen er ordførerkandidat for BedreLarvik. Foto:

NUMMER TO: Gry Anette Lie.

NUMMER TO: Gry Anette Lie. Foto:

NUMMER TRE: Pål Langvik.

NUMMER TRE: Pål Langvik. Foto:

Artikkeltags