Larvik – to byer og mange bygder

Kontakt: Vi er avhengige av tett kontakt med folk flest fra hele kommunen for å gjøre en god jobb i kommunestyret, understreker Senterpartiets fem toppkandidater, Knut Hansejordet (t.v.), Elin Hvaal, Olav Nordheim, Oda Maria Irgens Hokstad og Knut Olav Omholt.

Kontakt: Vi er avhengige av tett kontakt med folk flest fra hele kommunen for å gjøre en god jobb i kommunestyret, understreker Senterpartiets fem toppkandidater, Knut Hansejordet (t.v.), Elin Hvaal, Olav Nordheim, Oda Maria Irgens Hokstad og Knut Olav Omholt.

Av
DEL

MeningerLarvik er fra naturens side tilgodesett med særdeles gode naturgitte forhold. Ei lang kystlinje gir plass for badestrender og yrende campingliv i sommersesongen. Med landets fleste soldager er Stavern utropt til Norges smilehull. Verdens største forekomst av Larvikitt gir arbeidsplasser og eksportinntekter. På snaut 100 tusen dekar matjord dyrker flittige bønder rein mat i verdensklasse. Fiskere henter sjømat opp fra havet hver eneste dag. Porten til Europa går gjennom Larvik Havn for 700 tusen ferjepassasjerer. Et variert næringsliv og hardtarbeidende bedrifter. Store skogområder gir tømmer og plass til rekreasjon og friluftsliv. Numedalslågen er blant landets beste lakseelver. Farrisvannet leverer drikkevann av ypperste klasse til store deler av Vestfold. Ja, eksemplene er mange. Men først og fremst er det kommunens drøyt 47 tusen innbyggere som er diamanten i smykkeskrinet vårt.

Nei til eiendomsskatt. Næringslivet trenger stabile og forutsigbare rammebetingelser. Senterpartiet vil at kommunen skal tilby attraktive næringsarealer til bedrifter som vil satse i kommunen. Vi vil også legge til rette for at nyetablerere og oppfinnere skal videreutvikle seg i kommunen. Alle bør ha god mobil- og bredbåndsdekning der de bor. Senterpartiet vil ha gode tjenester nær folk! I hele kommunen! Nærhet og tilhørighet er det som skaper velfungerende lokalsamfunn. Derfor mener vi det er viktig å ha barnehage, skole og sykehjem i nærmiljøene der folk bor. Vi vil beholde barneskolene i nærmiljøene. Vi vil legge til rette for bomiljøer, også et begrensa antall spredt boligbebyggelse, som styrker rekrutteringen til alle skoler.

Nærhet til helse- og omsorgstjenestene er nødvendig for å føle seg trygg i alle livets faser. Vi mener det er viktig å legge til rette for at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig. Larvik Sp vil prioritere hjemmetjenester og dagtilbud. Alle som har behov skal ha en sykehjemsplass.

Sp vil ha et politi som er til stedet – før noe galt skjer. Vi vil ha politibetjenten som har tid til å besøke ungdomsmiljøene. Vi vil at folk skal slippe å bruke halve dagen på å få seg pass. Vi vil beholde Larvik trafikkstasjon sånn at ungdommen slipper å reise langt for å ta førerkort. Vi vil ha Politihøgskolen i Stavern!

Kommunestyret er arbeidsgiver for fire tusen lønnsmottakere. Svært dyktige og dedikerte arbeidsfolk som hver dag sørger for å levere tjenester til deg og meg. Imidlertid er mange ansatt i deltids stillinger. Vi mener at det skal være en heltidskultur i kommunen. Vi stiller dessuten strenge seriøsitetskrav og krav om lærlinger til bedrifter som utfører arbeidsoppgaver for kommunen.

Matjorda skal brukes til å dyrke mat på. Det å sikre nok mat til en raskt økende befolkning i en stadig varmere verden er den viktigste problemstillingen som verdens befolkning står overfor. Larvik Sp har en nullvisjon for nedbygging av matjord.

Hverdagen i kommunestyret vil de nærmeste åra snarere være preget av nedskjæringer framfor økte bevilgninger til ulike gode formål. Larvik Sp ønsker å samarbeide med de andre partiene og Rådmannen for en sunnere økonomi som kan gi kommunen større handlingsrom. Vi mener at det er bedre å sørge for godt vedlikehold av veier og bygninger enn nye dyre byggeprosjekter. Vi har et spesielt ansvar for våre seks middelalderkirker.

Frivillige lag og foreninger er limet som binder folk sammen på tvers av yrker, alder og bakgrunn. Senterpartiet vil sikre gode vilkår for frivillig arbeid. Mangfoldet av store og små idrettslag, kulturaktører med korps, kor, teater og dans, menighetsarbeid, speider’n og andre frivillige aktiviteter er viktig for fysisk og psykisk helse. Senterpartiet er opptatt av å finne ordninger som gjør at alle barn kan delta, uavhengig av familiens økonomi.

Larviks innbyggere utøver en imponerende dugnadsinnsats for å gjennomføre de årlige innsamlingene for TV-aksjonen. I år går for øvrig TV-aksjonen til Cares arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i verdens mest sårbare områder.

Sjøl om det er et lokalvalg denne gangen, er det av og til grunn til å løfte blikket utover landegrensa. Menneskerettigheter og ytringsfrihet regner vi som en sjølsagt ting. Så vet vi at sånn er det ikke overalt i verden. Derfor er vi ganske stolte av å være vertskap for en av Vestfolds to Fribyforfattere. Med det har vi tatt et klart standpunkt imot angrep på ytrings- og trykkefriheten.

Det er 500 år siden de to første norske bøkene ble trykt i Norge. Gratis bibliotek er en fantastisk oppfinnelse. Lesing er viktig for demokratiet vårt. Bibliotekene er både møteplasser, integreringsarenaer og et lavterskeltilbud som Senterpartiet vil videreutvikle.

Alle partier som stiller til valg i Larvik vil det beste for kommunens innbyggere. Vi har riktignok ulike innfallsvinkler og løsninger. Men skal vi få til gode resultater for kommunens innbyggerne har partiene et ansvar for å samarbeide på tvers av partigrenser og personlig kjemi. Senterpartiet vil invitere til et godt samarbeidsklima.

Larvik Senterparti får mange henvendelser og innspill fra dere innbyggere i løpet av året. Fortsett med det! Vi er faktisk avhengige av tett kontakt med folk flest fra hele kommunen for å gjøre en god jobb i kommunestyret. På lokaldemokratiets festdager 8. og 9. september er du med på å bestemme hvem som kommer inn i kommunestyret. Vi håper sjølsagt at du bruker Senterpartiets liste. Både til kommunevalget og til fylkestingsvalget! Uansett oppfordrer vi deg til å bruke stemmeretten!

Godt valg!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags